Skjæran trekker seg

Bjørnar Skjæran trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Nordland mister sin «fot» innenfor toppledelsen, og nå blir det trolig Tonje Brenna og Jan Christian Vestre som nestledere i AP.

Bjørnar Skjæran åpner for nye nestledere i AP (foto: FDP).

– Når det nå er et så sterkt ønske om å løfte fram en ny generasjon til ledelsen i Arbeiderpartiet, har jeg valgt å bidra til det.

Derfor har jeg i dag meddelt valgkomiteen at jeg stiller nestlederplassen til disposisjon.

Dette skriver Bjørnar Skjæran på sin egen Facebook-side i dag.

– Dette gjør at valgkomiteen nå har rom for å finne plass til både fornyelse og foryngelse av partiorganisasjonen.

Flere har pekt på Tonje og Jan Christian som nye nestledere.

Det er selvsagt opp til valgkomiteen, men de er etter mitt syn begge strålende representanter for generasjonen som skal bære partiet i framtida, sier Skjæran.

– Det er et privilegium å få representere Arbeiderpartiet.

Jeg har vært folkevalgt hele mitt voksne liv – i lokalpolitikken, på fylket og på Stortinget.

I jobben min som fiskeri- og havminister har jeg ansvaret for fiskeri, havbruk, verftsindustrien og skipsfarten – fire av våre viktigste framtidsnæringer.

Det er utrolig spennende og givende, og en jobb som jeg ser fram til å fortsette med.

Og om landsmøtet vil, vil jeg gjerne ta fatt på ei ny økt etter et tiår i sentralstyret.

Gleder meg stort til å bidra i valgkampen, i lag med våre strålende lokale kandidater og ordførere, skriver Bjørnar Skjæran.