Tusenlapp vi slipper

Bunnfradraget i eiendomsskatten i Sortland skal beholdes, om Senterpartiet får det som de vil. Dette lover Else Norheim i et innlegg der hun tallfester dette til 1.000 kroner.

Tusen kroner i lavere skatt, lover Else Norheim i SP (foto: innsendt/vny-collage).

Dette innlegget er skrevet av Else Norheim, som er en av listekandidatene til Senterpartiet i Sortland:

– Stusset du litt over eiendomsskatten du ble avkrevd for noen uker siden?

I ei tid da alt blir dyrere er eiendomsskatten i Sortland kraftig redusert.

Senterpartiet fikk med seg Arbeiderpartiet og SV i vedtaket om reduksjon.

Om du eier bolig eller hytte til 5 millioner eller til 500.000 kr, er skattereduksjonen den samme: 1.000 kroner.

Jamnt over betyr dette at de innbyggerne som har de laveste boligverdiene vil merke reduksjonen mest.

Og siden Sortland ilegger eiendomsskatt på til sammen 4.800 leiligheter, hus og hytter, blir det samlet 4,8 millioner kroner i tapte inntekter for kommunekassen.

Senterpartiet går nå til valg på fortsatt bunnfradrag på 250.000 kroner i Sortlands eiendomsskatt.

Bunnfradrag er den tekniske betegnelsen på ordninga som gir deg og meg 1.000 kroner mindre i skatt.

Og kall ikke dette valgflesk!

Dette er et sjølsagt svar på økende avgifter til vann, avløp og renovasjon, og vi i Senterpartiet har tro på at flere partier vil tenke som oss.

Stor takk til Arbeiderpartiet og SV som ble med oss på budsjettvedtaket før jul.

Vi håper at flere kommer etter.

Vi går til valg på fortsatt bunnfradrag i kommende valgperiode, sier Else Norheim i Sortland SP.