Ny tomt for ny hall

Den dype myra i Lamarka skaper trøbbel for kommunal utbygging. Når en ny hall skal bygges, mener man nå å funnet en bedre tomt litt nærmere sentrum. Der tennisbanen nå ligger.

Flere kommunale tomter kan gi plass til ny hall (arkivfoto vny).

Politikerne i Sortland har gjort et formelt vedtak om å bygge en ny idrettshall, med plassering i Lamarka, rett sør for Blåbyhallen.

Her er det dyp myrgrunn og statsforvalteren mener man må se seg om etter andre alternativ.

Nå er det dukket opp et område som kommunen allerede eier og som i dag bare brukes til litt aktivitet innen idrett om sommeren.

Her finner man en tennisbane som er dårlig vedlikeholdt og sårt trenger oppgradering. Tomta eies av «Tennisklubben».

På tilstøtende tomt har entusiaster nylig anlagt en bane for sandvolleyball.

Arealene her er så store at det godt kan plasseres en ny idrettshall her, på tomter som kommunen for det meste allerede eier.

Saken legges nå frem for politikerne til drøfting, og man får en ny skisse presentert til kommende møte i formannskapet.

Rett nord for gressbanen kan det komme ny hall (foto: Sortland kommune).

Rådet fra kommunedirektøren er faktisk å gå bort fra Lamarka og heller satse på tennisbanen og nabotomtene.

Her er 17 mål som kommunen allerede disponerer, og det er trolig mulig å kjøpe 3 mål til hos naboene.

Den store fordelen er at plasseringen kun ligger 350 meter fra dagens skoleområde.

Fra Lamarka skole er det litt lenger, men ikke mer enn 10-15 minutter tidsbruk for en gående.

Hallen vil ligge ved Søndre Frydenlund allé, og her er allerede i dag gangvei til Blåbyhallen og skolene.

– En ny hall her vil kunne utvikles til et hjerte for aktivitet på Sortland, mener kommunedirektøren.

Dette alternativet vil også kunne bidra til å videreutvikle arealer som allerede har idrettsformål, park og fritid.

Alternativet vil også knytte Blåbyhallen og Sortlandshallen bedre sammen, og dermed bidra til grønn mobilitet og til en sentral sosial arena.

Lokasjonen er også sentralt plassert i forhold til bussterminalen og annen sosial infrastruktur, mener kommunedirektøren.

Det snakkes nå om en «flerbrukshall» og kanskje ikke bare til bruk for idretten.

Nøyaktig hva hallen skal inneholde er ikke helt bestemt, men mye av aktiviteten vil nok bli idrett.