Skipsdåp på Myre

Lørdag ble det nyeste tilskuddet til Øksnes sin fiskeflåte døpt på Myre. Det var 38 meter lange «Gunnar K» som var midtpunkt for festen, der omkring 400 personer hadde møtt frem.

Larsnes Mek. verksted har nå levert sitt 60. nybygg, og dette ble Øksnes-båten «Gunnar K», som her er fotografert på vei nordover (foto: Larsnes mek. verksted).

Direktør i Larsnes Mek Verksted, Jarle Gunnarstein, var kommet til Myre for å overvære dåpen. Han holdt tale og slo fast at det er 18 år siden Øksnes sist fikk et helt ny stor kystfiskefartøy. Dermed var det på tide, når nå «Gunnar K» er kommet.

Gudmor for skipet var Liss Knudsen. Hun knuste champagneflaska slik tradisjonen er og ønsket alt vel for fremtiden. 140 spesielt inviterte gjester deltok, sammen med mange frammøtte. Øksnes musikkforening spilte på kaia og skapte fin stemning.

Rolf Guttorm Kristoffersen (50) leder det lokale rederiet, Kristoffersen Fiskebåt AS, sammen med Gunnar Eivind Kristoffersen (76). Han hadde bare gode ord å si om verftet som har gjort byggingen, og mente at Larsnes Mek hadde tatt imot dem svært godt underveis i prosjektet.

Rederiet fisket for 36 millioner i 2016 og satt igjen med et overskudd på 6,5 millioner. Året før var det litt mindre inntekter, men enda større overskudd. Selskapets egenkapital er på 43 millioner, så det er et meget solid selskap som nå satser videre.

Nybygget er 38,65 meter lang, 9,25 meter bred og har bruttotonnasje på 498 tonn. Lasterommet kan ta ca 420 kubikk. «Gunnar K» har torskekvote på 610 tonn. Båten har dessuten noe kvote på sei, hyse, sild og makrell også. Full bemanning betyr 12 arbeidsplasser, fordelt på to skift a 6 mann.

«Gunnar K» skal nå først gå til Melbu for å få på plass all utrustning som trenges ombord, slik at slaktelinja blir klar. Styrmann Bengt Bergersen og skipper Vidar Borgen vil trolig deretter sette kursen nordover, ettersom vinterfisket etter skrei omkring Lofoten og Vesterålen straks er over for i år.