Skikkelig våt august

August måned i Vesterålen ble skikkelig våt. Målingen ved Kleiva værstasjon viser 207 millimeter regn, mens det normalt kun faller 80. Det er over 200 liter vann pr kvadratmeter mark.

Regnbuer fikk vi mange av i august i Vesterålen.

Nord-Norge fikk 50 prosent mer nedbør enn normalt og sin våteste sommer registrert fra 1900 til i dag.

Ser man landet under ett, falt det 15 % mer nedbør enn normalt. Variasjonene var imidlertid store mellom landsdelene.

Lokalt i Vesterålen finner man store utslag ved nesten alle målestasjonene.

Temperaturen har ligget på det normale, både i august og tidligere i sommer, men det har altså vært vått.

På Andenes kom det 156 millimeter nedbør i august, som er mer enn det dobbelte av normalen.

Kleiva ved Sortland var imidlertid våteste sted, der man nesten fikk 3 ganger mer enn vanlig augustregn.

Omkring Sortland regnet det hele 21 dager i august, og dette var ganske likt over hele regionen.

Den våteste dagen var 28. august, og deltakerne under «Fæsterålen» fikk merke at nedbøren kom i rikt monn.

Da bøttet det ned 27 liter pr kvadratmeter i området dette døgnet.

Årets 2022 tegner til å bli et særdeles vått år i regionen.

Januar hadde med seg 292 millimeter nedbør, mars 246 og august 207. Alle langt over normalen.

Til sammen er det falt 1.250 millimeter nedbør i Vesterålen så langt i år.

En millimeter regn kan omregnes til liter pr kvadratmeter. Da forstår man at det er snakk om mye vann.

August var en svært våt måned i store deler av Nord-Trøndelag og opp til Finnmark.

Enkelte stasjoner i Nordland fikk 2,5 til 3 ganger normal nedbørsmengde.

Lurøy målestasjon i Nordland fikk hele 597,6 millimeter nedbør gjennom måneden, 173 prosent mer enn normalt.

Samme stasjon målte også den høyeste mengden nedbør på ett døgn med 156,7 millimeter den 11. august.

Ni stasjoner i Nordland satte også rekord for høyeste registrerte månedsnedbør. To stasjoner i Trøndelag og tre i Troms og Finnmark satte tilsvarende rekord.

13 stasjoner satte rekord for høyest målte døgnnedbør. To av disse var i Viken, to i Oslo, tre i Vestfold og Telemark.

Vestland fikk også én rekord på målte mengde regn på 24 timer, med fem tilsvarende rekorder i Nordland.

Karasjok registrerte også sin høyeste nedbørsmengde per døgn på 60,4 millimeter.

Også Vestlandet og Innlandet fikk kraftig regn, og Trysil vegstasjon registrerte rekord for høyeste nedbørsmengde målt i august.