Kun Skanska igjen

Hålogalandsveien fra Sortland til Tjeldsund blir trolig bygget av Skanska, da de to andre aktuelle entreprenørene nå har trukket seg.

Statens vegvesen beklager at 2 av de 3 kvalifiserte tilbydergruppene har trukket seg fra konkurransen om å få bygge og drifte E10/rv. 85 mellom Tjeldsund og Langvassbukt.

Via Borealis trakk seg i midten av februar, og nå drøyt seks måneder senere, trekker også Nordland Forbinde seg.

– For oss som utbygger er det selvsagt uheldig å stå igjen med kun en tilbyder i en konkurranse for en så stor og omfattende utbygging, sier direktør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

Statens vegvesen mener likevel det kan føre fram å gjennomføre den planlagte tilbuds- og forhandlingsfasen med den ene tilbydergruppen som fortsatt er med, Skanska Hålogalandsvegen.

– De har solid erfaring fra store OPS-prosjekter, utbygginger og drift i arktiske strøk.

Klarer de å levere et tilbud godt innenfor den økonomiske rammen Stortinget har vedtatt, vil anskaffelsen og utbyggingen kunne gå som normalt, sier Davik.

Med dagens økonomiske bakteppe mener vegvesenet at det fortsatt ligger et klart konkurranseelement i anskaffelsen og at gjenværende tilbyder uansett må strekke seg for å være sikker på å få oppdraget.

Første tilbud leveres innen 15. september 2022. Det er lagt opp til å inngå kontrakt sommeren 2023.

Det muliggjør byggestart samme år med antatt byggetid 6-7 år.