Norvoll blir statssekretær

Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll ble fredag utnevnt til statssekretær for statsråd Marte Mjøs Persen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Han går dermed av som fylkesrådsleder.

Nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik, vil fungere som fylkesrådsleder fram til Nordland fylkesting velger nytt fylkesråd i oktober.

– Det er utrolig hyggelig å bli spurt om å gå inn i regjeringsapparatet.

Jeg har hatt fantastiske år som fylkesrådsleder i Nordland.

Men nå er tiden inne for å ta løs på nye oppgaver i Oslo, sier Norvoll.

Norvoll ville i oktober hatt ni år i fylkesrådsleder-stolen.

Han er glad for å ha fått preget det regionale politiske landskapet over så mange år.

Av alle de hundrevis av politiske saker han har vært med å beslutte, løfter han særlig fram to områder som fylkesrådet har jobbet mye med.

– Vi har jobbet mye med å øke gjennomføringen i den videregående skole. Læreplassgarantien er ett av virkemidlene, der vi faktisk var først i Norge med å formalisere retten til å få fullført sin videregående yrkesfagutdanning, sier Norvoll.

Med utsikt til å kunne bringe en tydelig Nordlands-stemme inn i rikspolitikken, ser Norvoll fram til å ta med seg erfaringene fra fylkespolitikken til Oslo.

– Nordland er et svært godt fylke å bygge politisk erfaring.

Det er veldig mangfoldig, har svært dyktige folk både i næringsliv, akademia og i politikken, og er som nevnt inne i en fantastisk driv som preger det grønne skiftet, avslutter avtroppende fylkesrådsleder Tomas Norvoll.