Laks er eksportvinner

Verdien av norsk sjømateksport har aldri vært høyere i en enkeltmåned enn i august. I forrige måned eksporterte Norge sjømat for 12,5 milliarder kroner og laks er driveren her.

Av all sjømat som eksporteres utgjør laks 70% av verdien (fotoill.: VNY/Norges Sjømatråd).

Eksporten gir en økning på 2,9 milliarder kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Hittil i år har eksportverdien for norsk sjømat vokst med 21,2 milliarder kroner, eller 29 prosent, til en samlet verdi av 94 milliarder kroner.

– Det er særlig høye volum og priser på laks som er driveren for eksportrekorden i august.

Dette er tidenes beste enkeltmåned for laks målt i verdi, mens det er august-rekord for sei, ørret, hyse og hele hvitfiskkategorien, sier direktør i Norges sjømatråd, Børge Grønbech.

– Samtidig er vi inne i en periode med høy inflasjon, lavere kjøpekraft, utfordrende logistikk og økte produksjonskostnader.

I tillegg er en styrking av kronen mot euro, som vi har sett i august, en utfordrende eksportfaktor.

Det gjør at det fortsatt er krevende tider å drive global handel i, understreker Grønbech.

– Etterspørselen etter norsk laks fortsetter å øke. Selv om prisene har falt sammenlignet med tidligere i år, er lakseprisen rekordhøy for august måned, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Det ble eksportert 120.700 tonn laks til en verdi av 9,2 milliarder kroner i august.

Volumet økte med 7 prosent, mens verdien økte med 2,3 milliarder kroner, eller 34 prosent. Tallene er sammenlignet med august i fjor.

Polen, Danmark og USA var de største markedene for norsk laks i august.

Norge eksporterte 1.600 tonn fersk torsk inkl. filet til en verdi av 88 millioner kroner i august.

Volumet falt med 34 prosent og verdien falt med 6 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Norge eksporterte 5 800 tonn fryst torsk til en verdi av 314 millioner kroner i august.

Volumet økte med 67 prosent og verdien økte med 171 millioner kroner, eller 120 prosent, sammenlignet med august i fjor.