Flere uten jobb

Arbeidsmarkedet i Vesterålen er godt, men likevel er det 450 personer som ønsker seg ny jobb. Ledigheten økte fra juli til august og det er særlig i Øksnes at mange mangler arbeid nå.

NAV i Vesterålen fikk flere nye besøk i løpet av august (arkivfoto).

Stort sett er tallene fra NAV i Vesterålen ganske stabile, men i løpet av august har flere mistet en fast og god jobb å gå til.

Det er 244 personer i regionens 5 kommuner som er helt uten en fast arbeidsplass ved inngangen til høsten.

I tillegg kommer 79 permitterte og 128 som jobber i ufrivillig deltid.

Ser man tallene i forhold til august i fjor, så er det en bedring på 130 personer som da stod i NAV-køen.

Det viser at korona-tiltakene gjorde stort negativt utslag i arbeidslivet lokalt.

Øksnes skiller seg fortsatt negativt ut på arbeidsmarkedet, med særlig mange permitterte (53 personer).

Til sammen er det 152 i Øksnes som gjerne skulle hatt en ny jobb å gå til.

Flest helt ledige er det i Sortland (76), mens Hadsel har prosentvis nokså lik situasjon (57 ledige).

Andøy skiller seg positivt ut, med kun 24 ledige og 6 på deltid. Det er bare 1 prosent av arbeidsstyrken.

Sortland og Hadsel har 1,4% ledige, mens Bø har 2,2 og Øksnes 2,8% helt uten jobb.

Ved utgangen av august var det 1.464 helt ledige arbeidssøkere i Nordland fylke.

Dette utgjør 1,2 prosent av arbeidsstyrken, og Nordland har med det den laveste ledigheten i landet.

I tillegg til de helt ledige er det 695 delvis ledige og 378 arbeidssøkere på tiltak.

Dermed er det registrert totalt 2.537 arbeidssøkere i Nordland, som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

– Ledigheten i Nordland er fortsatt lav og holder seg på samme nivå som de to foregående månedene, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

– I løpet av august har 623 nye arbeidssøkere registrert seg hos NAV, samtidig som 529 har gått ut av ledighetskøen.

Av de nye arbeidssøkerne er det omtrent 20 prosent som ikke har vært i jobb før de meldte seg ledig.