Ennå ikke friskmeldt

Vindturbinene på Ånstadblåheia tåler ikke orkankast, da deler av toppdekselet har blåst av ved flere anledninger. Produsenten Vestas lover å utbedre dette innen 10. oktober i år.

Vindturbinene på Ånstadblåheia er ikke friskmeldt ennå (arkivfoto).

Finske Fortum AS drifter Ånstadblåheia Vindpark AS og har ansvaret for at anlegget er sikkert for omgivelsene.

Leverandøren er danske Vestas som har levert «vindmøllene», inkludert de komplette turbinene på toppen.

Forum lovet NVE i vår at alle turbinene skulle være reparert i løpet av sommeren.

Nå lover man at utbedringene skal være gjort i løpet av første uken av oktober.

Forsinkelsene skyldes dårlig vær, utsatte leveranser av deler og for få ansatte til jobben, ifølge Vestas.

– Fortum har utrykt sin misnøye ovenfor Vestas og er bekymret for ytterligere forsinkelser.

Dette skriver Noor Nooraddin til NVE. Hun er daglig leder i Ånstadblåheia Vindpark AS.

Det er plastdeksler som blåser av når det er orkankast på Ånstadblåheia. Det har skjedd flere ganger.

Turgåere har funnet deler av turbinene på Ånstadblåheia (foto: Mette Røkenes).

Utsendte medarbeidere fra leverandøren har vært i området og plukket opp deler som er falt ned.

Men man har ikke klart å finne alle delene.

En turgåer på heia, Mette Røkenes, har funnet slike plastdeksler som er falt av vindturbinene.

Hun har tatt bilder av forurensningen og sendt formelt varsel til kommunen. Dette er sendt videre til NVE.

Vestas vil beholde plastpanelene som beskytter turbinen på toppen, men sikre disse med nye metallbraketter.

Dersom man fjerner dekslene, slik Fortum har bedt om, frykter leverandøren at andre og tyngre deler kan blåse løs og falle ned.

Vindkastene tidligere i år ble målt til 58 meter pr sekund på Ånstadblåheia. Vind over 32 m/s betegnes som orkan.

Vestas sin analyse viser at ved vindstyrke på 70 m/s er strukturen i fare for å ramle ned, skriver man til NVE.

Fortum er innforstått at ytterligere forsinkelser vil føre til varsel om stans av vindpark med tidsfrist for å fullføre arbeidet.

– Vi ønsker å gjøre NVE oppmerksom på at å stanse turbinene i seg selv ikke vil løse problemet.

Paneler vil trolig fortsette å fly av turbinen uavhengig av produksjon, sier Noor Nooraddin.

Fortum foreslår at fristen for ferdigstillelse forlenges slik Vestas har bedt om.

Inntil reparasjonene er fullført, er det stående advarsel om å nærme seg vindturbinene ved sterk vind.