Skattekroner fordufter?

Usikkerheten er stor om Bø kommune vil sitte med pluss eller minus i kommunekassen, når 10 millionærer flytter inn. Nye 5 millioner skattekroner vil samtidig gi tap i overføringer fra staten.

Blir det pluss eller minus i kommunekassen for ordfører Sture Pedersen i Bø, med lavere formueskatt og nye tilflyttere?

Dersom det blir slik at 10 millionærer nå skifter adresse og flytter til Bø, så vil kommunekassen få 5 millioner ekstra skattekroner fra neste år. Men Bø vil trolig samtidig miste like store overføringer fra staten, minst.

Avisen Dagens Næringsliv har hovedoppslag i dag om Bø kommune og «stuntet» med lavere formueskatt. DN forteller at de 7 omtalte millionærene som har meldt flytting, trolig vil spare 12 millioner på ny adresse.

På den andre siden vil Bø kommune likevel sitte igjen med 0,2% skatt fra nyinnflyttede og deres formuer, som vil generere 5 millioner nye skattekroner til kommunekassen.

Spørsmålet er om Bø kommune vil sitte igjen med gevinsten, eller man taper tilsvarende eller mer i kutt fra statlige overføringer. KS mener at Bø vil tape dersom man ikke får minst 10 millioner nye skattekroner.

De som uansett taper er kommunene som mister sine stor skatteytere. Bodø mister Benn Eidissen og Even Carlsen, mens Eidsvoll mister Bjørn Dæhlie. Sandefjord mister skatten fra Einar A. Sissener og Rælingen mister Erik Harlaugseter.

NRK har bedt KS (Kommunenes Sentralforbund) om å se på regnstykket for Bø. Fjoråret viser at Bø kommune hadde egne skatteinntekter på 64,6 millioner og fikk inntektsutjevning på 14 millioner fra staten.

For å oppnå pluss i kommunekassen, mener KS at Bø trenger tilflytting av mange superrike. Kutt i formueskatten skal nemlig belastes den kommunen som vedtar dette. Av en skatteøkning på 10 millioner vil kommunen dermed bare beholde en halv million.

Hvordan effekten egentlig blir, vil også avhenge av hvilke innbyggere som flytter inn i kommunen (alder, sosioøkonomi og hvor i kommunen de bosetter seg), ifølge KS.

Det som ikke er med i dette regnestykket er effekten av ny aktivitet i Bø, med investeringer fra de rike tilflytterne. Investeringer i bygg og eiendom vil generere arbeidsplasser og aktivitet i kommunen, som igjen vil gi ringvirkninger.

Bø kommune og ordfører Sture Pedersen får i alle fall skryt i DNs artikkel fra Wiggo Erichsens finansdirektør. -Stort engasjement fra lokale myndigheter er spesielt lagt merke til. Vi blir ikke møtt med «det går ikke» eller «det tar lang tid». Det er klart det er positivt, sier Leidulf Heskje i Wiggo Erichsen Holding AS.

Ordfører Sture Pedersen vil ha også noe mer fra tilflytterne. -Vi er avhengig av at folk vil bygge bedrifter, og eventuelt kan de investere den besparelsen de får i skatten til å starte nye virksomheter, sier ordføreren til DN.

– Det er totaliteten vi må se på. Det koster noe å skape nye arbeidsplasser, påpeker Sture Pedersen i en kommentar til NRK. Han har troen på at Bø vil sitte igjen med positive resultater på sikt.