10 millionærer på vei

Ordfører Sture Pedersen ser ut til å lykkes med sitt «skattestunt», og nå er minst 10 mangemillionærer på vei til Bø for å spare formueskatt. Flere vil også investere lokalt i nye bedrifter.

Et av landets mest omtalte hus, boligen som ex-skistjerne Bjørn Dæhlie, nylig kjøpte i Bø for 1,2 millioner.

Mange har vært spente på om ordfører Sture Pedersen i Bø ville lykkes med å trekke kapitalsterke mennesker til Bø, etter at kommunen satte ned formueskatten med en halv prosent. Allerede nå er ti personer på vei.

De mest kjente er ex-skistjerne Bjørn Dæhlie og investorene Benn Eidissen og Einar Sissener. Brødrene Kristian og Roger Adolfsen har også sagt de vurderer å ta Bø som bosted om ikke lenge, men de har foreløpig avventet huskjøp.

Vesterålnytt kan nå fortelle at også Europris-grunder Wiggo Erichsen setter kursen mot Bø, med en nettoformue på 324 millioner (reelle verdier er langt høyere). I fjor hadde han null i inntekt, men betalte 2,7 millioner i skatt på formuen.

Det er Dagens Næringsliv som omtaler dette og avisen har sett på 7 millionærer som tilsammen har en nettoformue på nær 2,5 milliarder kroner. Disse vil samlet spare 12 millioner i formueskatt ved å flytte til Bø.

En av disse er eiendomsutvikler Erik Harlaugseter fra Rælingen, som har kjøpt det gamle postkontoret på Snarset for kun 360.000 kroner. Hans nettoformue er på 295 millioner kroner. I fjor hadde han null i inntekt, men betalte 2,5 millioner i skatt på formuen.

Even Carlsen fra Bodø flytter også til Bø, med sin nettoformue på 412 millioner. Han hadde god inntekt i fjor på 1,4 millioner, og betalte ca 4 millioner i skatt. Carlsen har samarbeidet med Benn Eidissen og Adolfsen-brødrene i flere firma.

Eidissen hadde 10 millioner i inntekt i fjor og med nettoformue på 287 millioner ble det 5,8 millioner i skatt. Bjørn Dæhlie hadde 5,6 millioner i inntekt og 414 millioner i netto formue. Skatten hans i fjor ble på 5,5 millioner.

Einar Sissener har kjøpt eiendom ved Jørlandsjøen. Hans netto formue er på 429 millioner og han hadde inntekt på 2,4 millioner, slik at samlet skatt ble 4,7 millioner.

I tillegg til disse finner vi en utflyttet Sortland-millionær på kjøperlisten til eiendommer i Bø. Firmaet Nobelsystem Scandinavia AS kjøpte nettopp Kjerkhaugveien 10, et steinkast fra Bø kirke, for 700.000 kroner.

Hovedaksjonær i dette firmaet er Rikard Storvestre, som var med å starte eventyret med trantabletter på Sortland under navnet «FriFlyt». Han har også eid en rekke andre firma pluss eiendommer, blant annet i Brasil, og har trolig en betydelig formue.

Flere andre kapitalsterke mennesker skal også være inne på tanken om å flytte til Bø. Vesterålnytt har fått tips om et par andre konkrete navn, men disse er ikke bekreftet.

Flyttingen må skje før årsskiftet, dersom man vil spare formueskatt, og det er visse regler man da må forholde seg til dersom skattemyndighetene skal godkjenne flyttingen. Det er ikke nok å skaffe seg en postadresse i Bø.

Denne boligen ved Snarset i Bø er nylig kjøpt av investor Erik Harlaugseter fra Rælingen for 360.000 kroner (foto: Google streetview).

Benn Eidissen kjøpte en eiendom til 8 millioner ved Kråkberget, mens de andre har altså lagt seg på et mye mer nøkternt nivå. Så langt ser ikke dette ut til å ha presset opp prisene for boligmarkedet i Bø.

Nylig meldte forøvrig Eidissen, Adolfsen-brødrene og Dæhlie sammen ei stor reiselivssatsing i Bø kommune. Det er snakk om ei investering på flere titalls millioner der vi bygger 16 sjøhus på en spektakulær eiendom. Investorgruppen vil også ha hotell og konferansefasiliteter, men dette ligger litt fram i tid.