Skattekontoret på Sortland består

Finansminister Siv Jensen la i dag fram meldingen om ny organisering i skatteetaten. Her blir det foreslått å legge ned kontoret på Andenes med 4 ansatte, mens Sortland blir videreført og styrket.

SivJensenSortland

Finansminister Siv Jensen legger ikke ned skattekontoret på Sortland, men Andenes blir derimot rammet av kutt denne gang (fotomontasje).

Forslaget til ny struktur i Skatteetaten betyr at 564 ansatte får nytt arbeidssted. Dette tilsvarer 8,4 prosent av alle ansatte i etaten, heter det i rapporten som offentliggjøres i dag. De ansatte ble nå i morgentimene orientert om forslaget.

Det er i dag 107 skattekontorer fordelt på fem regioner. For fremtiden vil det bare være igjen 53. Det har over tid skjedd store endringer i Skatteetatens kontorstruktur. For bare 15 år siden var det hele 436 ligningskontor i Norge. Sentraliseringen har altså vært meget sterk i denne etaten.

Skatteetaten foreslår at kontorstedene som skal avvikles, stenges for publikum 1. juni 2017, heter det i rapporten. Såfremt det tas en beslutning i år, legges det til grunn at alle ansatte og oppgaver skal være flyttet innen utgangen av 2019. Dette er dårlig nytt for de 4 ansatte på Andenes, som dermed må flytte til Sortland eller ukependle.

Brønnøy, Vefsn, Meløy og Fauske foreslås også nedlagt i Nordland fylke, og blir slått sammen med kontorene i henholdsvis Sandnessjøen og Bodø. Det rammer 14 ansatte i Vefsn og 9 ansatte på Fauske.

Skateetaten mener omleggingen er en naturlig utvikling av digitaliseringsprosessen og at det ikke lenger er like viktig å være fysisk tilstede for å gi informasjon og veiledning samt kontrollere skatteyterne. Egentlig hadde det, i Skatteetatens øyne, holdt å ha 40 kontorer, men lander i denne omgang altså på tallet 53. Etaten regner med å spare i underkant av 10 prosent av dagens kostnader når det gjelder husleie og drift av eiendomsporteføljen hvis forslaget gjennomføres.