Hvem sin tunnel og hvem skal betale

Planene om en ny 15 km lang undersjøisk tunnel under Hadselfjorden er tatt frem igjen – av Staten. Men vegen til Melbu er eid og drevet av Nordland fylke, så spørsmålet er derfor: Hvem sin tunnel blir det? Og hvem skal betale?

Wilfredtunnel

«Blir det min tunnel?» undrer nok fylkesråd for samferdsel i Nordland, Willfred Nordlund, som ikke deltok på møtet som Statens Vegvesen arrangerte på Stokmarknes. Nordlund eier vegen (på vegne av fylket), men har ingen planer om å bygge en så lang og kostbar tunnel (fotomontasje, NFK og Lærdalstunnelen).

En ny tunnel-utredning er startet etter påtrykk fra Staten ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP). Initiativet kom fra ex-ordfører Kjell-Børge Freiberg (FrP) i Hadsel. Statens Vegvesen hadde derfor kalt inn til møte på Stokmarknes for å snakke om prosjektet. Elleve ordførere fra Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms ville være til stede på det første dialogmøtet tirsdag 31. mai, og i tillegg rådmenn og representanter for regionråd, Kystverket og Avinor. Mange møtte opp, men ingen fra Nordland fylkeskommune og heller ikke noen fra Fylkesmannen i Nordland.

-Jeg vet ikke hvordan vi skal tolke det at de ikke er her, sa regionveisjef Torbjørn Naimak i Statens Vegvesen da møtet startet. -Det er ikke manglende interesse eller vilje, sa Willfred Nordlund til media etterpå. Han mente det var en rutinesvikt på fylkeshuset i Bodø, slik at invitasjonen ikke hadde kommet frem til de rette personene. -Fylkeskommunen har fått rikelig med invitasjoner, hevdet derimot Naimak på Stokmarknes og startet møtet uten tilhørere fra fylket.

Statens Vegvesen sier imidlertid på sine hjemmesider følgende: Utredningen skjer i nært samarbeid med Nordland fylkeskommune, som har ansvaret for vegsambandet mellom Lofoten og Vesterålen. Det vil også være et fylkeskommunalt ansvar å realisere en eventuell fastlandsforbindelse. Selve utredningsarbeidet ventes å ta om lag ett år. Her sier altså Statens etat at regningen for en ny tunnel under Hadselfjorden skal betales av Nordland fylke. Problemet er bare det at Nordland fylke ikke har foreslått noen slik tunnel og er ikke med i utredningen ennå.

Nye regler er kommet siden forrige utredning om tunnel under Hadselfjorden i 1977. Nå kan bakkestigningen maksimalt være 5%. Dette betyr at tunnelen vil bli hele 15 kilometer lang, mens forrige prosjekt sa 8 km. Andre regler sier at det også skal være et eget fluktløp, og det betyr at man må lange en tunnel ved siden av tunnelen for å ivareta sikkerheten. Ingen har våget regne på kostnadene for dette, men prislappen på det nye prosjektet blir langt høyere enn sist. Man snakker om milliarder her, mange milliarder kroner.

Prosjektet er altså helt i startfasen, men har kommet litt skjevt ut. Årsaken er at ex-ordfører Freiberg ikke gikk «tjenestevei» og kontaktet Nordland fylke. Han tok direkte grep mot partifelle og statsråd Ketil Solvik-Olsen, som igjen bad Statens Vegvesen om å utrede saken. Ingen vil nå si direkte hvem som skal betale til slutt og ingen vil si hvem dette blir sin tunnel. Da er det kanskje forståelig at Willfred Nordlund (SP) holdt seg unna møtet på Stokmarknes.

Under møtet kom det frem at ordførerne i Hadsel og Vågan er positive, mens ordførerne lenger vest i Lofoten er mer skeptiske. Bak dette ligger nok faren for å miste sykehuset på Gravdal og flyplassen på Leknes, til fordel for Stokmarknes sykehus og en storflyplass på Gimsøy.

Samferdselsdepartementet gav i februar Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Hadselfjorden. -Dette er et tema som opptar mange. Derfor ser jeg fram til å arbeide med en faglig utredning, der vi vurderer alternative løsninger for framtida. Utredningen vil handle om mye mer enn veg. Oppdraget vi har fått går ut på å vurdere forbindelsen over Hadselfjorden i et bredt samfunnsperspektiv, der både luftfart og annen transport inngår, i tillegg til andre regionale virkninger, sier Torbjørn Naimak.

Etter dialogmøtet vil Statens vegvesen utarbeide et utfordringsnotat, som tar for seg aktuelle problemstillinger og mål for utredningen, samt foreslå framdriftsplan for arbeidet. Med bakgrunn i dette vil Samferdselsdepartementet fastsette mandat for utredningen. Da må man vel også finne svarene på hvem sin tunnel dette blir og hvem som skal betale.