Sentral i frivillighet

Dugnad og frivillighet har vært et kjennetegn i mange bygder for å løse felles oppgaver. Sortland har satt dette i system, gjennom 25 år, med Frivilligsentralen, som nå dekker mange felt.

frivilligsentral-sortland

Daglig leder i Sortland Frivilligsentral, Unni Glad, er her flankert av styreleder Halvor Olsen og ordfører Tove Mette Bjørkmo, da kommunen overrakte en sjekk med 10.000 ekstra kroner til sentralens arbeid – en krone fra hver innbygger i kommunen (foto: Sortland Frivilligsentral).

Lørdag kveld feiret Sortland Frivilligsentral 25 års aktiv drift, der man er blitt stadig mer sentral i mye av det frivillige arbeidet som skjer i byen. Med 90 inviterte gjester i Kulturfabrikken hadde man en flott markering og feiring av «dugnadsånden». Her deltok ansatte og styret, pluss en del medlemmer fra de ulike gruppene av aktiviteter, flyktninger og flyktningguider. Det var også en del innbudte gjester, som lederne fra Øksnes, Lødingen og Hadsel frivilligsentraler. Det ble servert en 3-retters meny. Tor Furre og Arild Hansen sto for underholdning med sang og musikk.

Årets Frivillighetspris ble utdelt til Steinar Henriksen fra Kleiva. Han var ikke til stede selv men sendte Ragnhild Hjelle for å motta denne for seg. Steinar Henriksen har i mange år vært sentral i mye av det frivillige arbeidet som har skjedd på Kleiva, i flere lag og foreninger der. Ordfører Bjørkmo roste Henriksen for hans brede engasjement, som dekker fotball, ski, fjellturgruppe, revy, Langøyløpet, samt klubbene Sortland IL og SFK Ajaks.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo representerte Sortland kommune og holdt tale til jubilanten. Hun overleverte en gavesjekk på ti tusen kroner, som en ekstra støtte til det frivillige arbeidet som sentralen bidrar til. Fra næringslivet kom det også en tilsvarende gave, der Holmøy Maritime as også stilte med ti tusen frivilligkroner. Sortland Frivilligsentral har ellers halve driften finansiert med bevilgning fra stat og kommune, mens resten kommer inn fra prosjektene man deltar i.

Selv om det meste skjer gjennom frivillighet og dugnad, er det nødvendigvis en del kostnader knyttet til driften av sentralen. Unni Glad er ansatt her på heltid, mens Marianne Strand nå er tilknyttet via et engasjement. Utgifter til kontorhold og leie av lokaler i Kulturfabrikken skal også dekkes, samt en del kostnader knyttet til de arrangementene som drives.

Daglig leder, Unni Glad, takket for mange gode ord og private hilsninger. -Det ble ganske mye å fordøye på en sånn kveld. Jeg vil derfor sende en hjertelig hilsen til alle dere som stiller opp som frivillig, både dere i styret og dere som er med på ulike aktiviteter. Hadde det ikke vært for dere så hadde det ikke vært noe frivilligsentral i Sortland. Tusen takk for at jeg får jobbe sammen med så masse positive og flotte mennesker, sier Unni Glad.

Sortland Frivilligsentral ble startet i 1991, med initiativ fra de 5 helselagene i kommunen. Sortland var dermed en av de første kommunene i Norge som etablerte dette tilbudet. Etter 25 år i stadig utvikling er sentralen nå med på mange felt. Mye aktivitet skjer på Lamarktunet, med lørdagskafé og egne aktivitetsgrupper på avdelingene. Integrering av flyktninger er et nytt felt man har tatt tak i, blant annet gjennom prosjektet «Mat på tvers av landegrensene».