Holmen vil bli større

Holmøy Maritime as er godt i gang med å bygge ut første del av industriområdet på Holmen, like nord for Sortland. Nå starter planleggingen av neste trinn, frem til Kvalsaukbrua.

holmenhavna

Feltet som er markert gult på bildet vil nå bli andre byggetrinn av Holmen industriområde, der man vil få dypvannskai med 10 meters dybde. Holmøy Maritime as ser gjerne at andre firma kommer inn her som leietakere.

Et mulig slakteri for laks og kanskje hvitfisk, har ligget i kortene for Holmøy Maritime as lenge. Til nå har selskapet satt borte dette til Nordlaks Produkter as på Børøya. Planene som nå skisseres viser at dette kan komme en gang i fremtiden, på det området som nå skal fylles ut mellom dagens anlegg på Holmen og Kvalsaukbrua. Her vil det bli hele 70 dekar med nytt industriareal, i tillegg til det man allerede har.

Til nå er det kommet på plass kai og et nytt fryselager, som allerede er tatt i bruk. Selskapets administrasjonsbygg reises i disse dager og vil stå ferdig i løpet av høsten. Et lagerbygg skal også settes opp vest for fryseriet. Ny tilkjørselsveg er på plass og parkeringen er opparbeidet. Dermed ser man slutten på første trinn og kan starte planlegging av neste fase. Det er mye planarbeid som gjenstår, med konsekvensutredning og høringer.

Holmøy Maritime as er blitt enig med grunneierne i området og har kjøpt ca 22 mål i strandsonen langs vegen mellom brua og det nye anlegget. Her kan det lett fylles ut til et langt større område. Litt lenger ut er 30-40 meters dybde i sjøen og dermed passer det meget godt å anlegge en dypvannskai her, med tilhørende areal rett innenfor.

Det er konsulenten, Hinnstein as, som nå har sendt reviderte planer til Sortland kommune. Han tidfester ikke noe for fase to, men sier at Holmøy Maritime vil starte planleggingen nå, slik at alle planer er klare nå eventuelt behovet melder seg. Planen dekker 250 dekar, der halvparten er landareal.

Utbyggingen av Holmen Industriområde utføres av Holmøy Maritime AS for å samlokalisere bedriften og dermed oppnå mer rasjonell drift. Etablering av anlegget vil også gi muligheter for utvidet drift og eventuelt andre aktører. Det sies ikke noe om hvem andre aktører kan være, men det slås fast at dette trolig blir virksomhet innen fiskerinæringen.

Tiltakshaver Holmøy Maritime AS er administrasjonsselskapet i det familieeide Holmøykonsernet. Selskapet er et av seks selskap i konsernet. Hovedaktiviteten er drift av trålerne F/T Prestfjord, F/T Sunderøy og F/T Langøy. «Langøy» ble byttet ut med det nyleverte skipet «Holmøy» sommeren 2016. Holmøy er et skip på 3317 tonn. Eidsfjord Sjøfarm AS er produsent av laks med lokalisering i 6 kommuner i Nordland og Troms. På årsbasis produserer selskapet 16 000 tonn laks og 16 000 tonn hvitfisk. Salg av fisken skjer gjennom salgsselskapet Prestfjord Seafood AS.