Sjømat opp i verdi

korteresagt

Norge har eksportert sjømat for rekordsterke 65 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal. Det er en økning på 26 prosent eller 13,2 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor. Aldri tidligere har Norge eksportert sjømat for større verdier enn i september måned. Norge eksporterte sjømat for 8,8 milliarder kroner i september. Det er en økning på 31 prosent eller 2,1 milliarder kroner, forteller Norges sjømatråd i en pressemelding. Man sier ikke noe om volumet, og her er det faktisk en liten nedgang. Årsak til rekorder i kroner, er gode priser ute i markedene. -Verdien av norsk sjømateksport har doblet seg i løpet av de siste seks årene. Septembereksporten alene er lik sjømateksporten for hele 1990. Norsk sjømat er foreløpig en knapp ressurs på verdensmarkedet og med stabile volumer gir en sterk underliggende etterspørselsvekst jevnt over høye priser for de fleste produkter og dermed rekord per tredje kvartal, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.