Sår tvil om Fiskebøl

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran stiller spørsmål om det er riktig å satse på et nytt oljevernsenter på Fiskebøl. Kanskje blir det Horten i stedet. Reaksjonene lokalt er sterke.

Bjørnar Skjæran er usikker om satsing på Fiskebøl er riktig (foto: Våg arkitektur/Regjeringen).

Et brev fra Fiskeridepartementet til Kystverket har skapt sterke reaksjoner i Vesterålen, og spesielt i Hadsel.

Nå blir det sådd tvil om det er riktig å satse penger på Fiskebøl for et nytt senter til testing og oljevern.

– Vi ber Kystverket vurdere nedskalerte løsninger på Fiskebøl, skriver departementet nå.

– For de ulike alternativene, inkludert utbygging i Horten, ber vi om at Kystverket vurderer kostnader og nytteeffekter, lyder ordren.

Dette brevet skaper dermed full forvirring omkring planene er Solberg-regjeringen la for Fiskebøl.

Og dagens fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran, bekrefter usikkerheten i samtale med NRK.

– Det er helt nødvendig å snu alle steiner for å finne ut av hvordan vi kan få mest mulig ut av ressursene vi bruker, også på oljevernberedskap, sier Skjæran.

Ministeren trekker frem mange forhold i norsk økonomi som er utfordrende.

Krigen i Ukraina, økte energi og råvarepriser, lav ledighet, økte priser og lønninger.

– Vi må være mer økonomisk ansvarlige enn før, slik at ikke utgiftene til folk og innbyggere øker mer enn nødvendig, sier Skjæran til NRK.

Reaksjonene har ikke latt  vente på seg.

– Det er så ubegripelig som du kan få det, sier stortingsrepresentant Bård Thorheim (H).

Ordfører i Hadsel, Aina Nilsen, er særdeles klar i sin reaksjon.

– Jeg er forbannet, sier en skuffet Nilsen.

Avgjørelsen om å bevilge 320 millioner til et test- og oljevernsenter på Fiskebøl er altså ikke tatt.

Nå skal Kystverket vurdere sine planer frem til 15. juni, før en konklusjon kommer fra regjeringen.

Solberg-regjeringa la føringer i fjor sommer for 300 millioner kroner til Fiskebøl-planene.

Her skulle det blir et internasjonalt test- og øvingssenter for akutt forurensning i arktiske områder.

Nå kan hele eller deler av satsingen for et «arktisk oljevern» blir liggende i Oslofjorden.