Best og billigst

Ny stor barneskole i Sortland sentrum blir det beste og billigste. Lamarka skole blir omgjort til ny  stor kommunal barnehage, så man kan selge Lykkentreff og Vestmarka barnehager.

Slik kan nye Sortland barneskole bli (skisse: MDH Arkitekter/Bogl arkitekter).

Etter flere års debatt om skolestruktur og ny barneskole i sentrum, skal nå konklusjonen komme. Anbefalingen fra «ekspertene» er klar.

En ny stor felles barneskole der dagens sentrumsskole ligger, vil bli den beste og billigste løsningen for Sortland kommune.

Prislappen er ikke helt klar, men man snakker om et sted mellom 355 og 398 millioner kroner.

Alternativet er Lamarka, sør for Blåbyhallen. Prislappen er her kalkulert til et sted mellom 410 og 460 millioner kroner.

Man vil altså spare 50 millioner kroner på å gjøre investeringen på den tomta man allerede har i skolekvartalet.

Utgangspunktet er å samle alle elevene fra Kleiva i sør til Selnes i nord, som for tiden utgjør 515 barn.

Nybygget vil bli dimensjonert for opp til 600 elever med maksimal utnyttelse.

Skolekvartalet har allerede mange fordeler (skisse: MDH Arkitekter/Bogl arkitekter).

Et viktig moment i vurdering av saken er hensynet til miljø og CO2.

Utgraving av myrmasser i Lamarka, med opptil 5 meters dybde, vil gi svært store utslipp av CO2.

Det unngår man ved å bygge på eksisterende tomt i sentrum.

Dessuten kan en del av dagens bygning og infrastruktur kanskje gjenbrukes.

Også dette vil gi en miljømessig gevinst i forhold til å flytte prosjektet til Lamarka.

Skolekvartalet inneholder dessuten allerede en del kvaliteter som man kan bygge videre på.

Uteområdet er viktig og her er det allerede i dag samarbeid mellom barne- og ungdomsskolen.

Torsdag skal saken behandles av lokalpolitikerne i Sortland når formannskapet samles.

Anbefalingen fra kommunedirektøren, økonomisjefen og arkitektene er samstemt. Bygg ny skole i sentrum.

Så er spørsmålet om politikerne vil lytte til de faglige rådene, eller likevel gå for Lamarka.