Samskip vil satse

Stort internasjonalt transportselskap ser på Sortland havn som viktig i fremtidig satsing i nord, og vil gjerne innlede samarbeid med andre aktører i havna og distriktet omkring.

Sjøverts transport er basis for «Samskip Frost» og de andre fartøyene i selskapets portefølje (foto: Wikipedia Samskip).

Det er havnesjef Rune W. Monrad i Sortland havn KF som forteller dette i en pressemelding. Ledelsen i Samskip AS er nå i Vesterålen og ønsker å møte det lokale næringsliv for drøftinger.

Samskip er et av de største transportselskapene i Europa med en årlig omsetning på over EUR 677 millioner, med kontorer i 35 land i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Asia og Australia. Selskapet har sitt hovedkontor i Nederland, mens selskapet ledes i Norge av Are Gråthen.

Are Gråthen er forøvrig også sentral i selskapene Nor Lines AS, Nor Lines Norway AS og Nor Lines International AS, sammen med Asbjørn Gislason.

-For videre utviklingen av Vesterålen og transportbehovet det medfører, er det gledelig at en stor internasjonal aktør er inne med multimodale transportløsninger som dekker både sjø, land og bane, påpeker Monrad.

Satsingen til Samskip gjør at kunder i Vesterålen og Nord-Norge raskt, kostnadseffektivt og miljøvennlig når kunder over hele det kontinentale Europa, UK, de baltiske statene, Russland og sentrale Asia.

I kombinasjon med at aktører i Sortland Havn tilbyr skreddersydde regionale transportløsninger, pakking, lossing mm. direkte i havna, tilbys det nå effektive og forretningsmessige god dør-til-dør løsning. Det gjør at blant annet sjømatprodusenter fra hele Nord-Norge ser tilbudet i Sortland Havn som et bedre alternativ enn landtransport. Tilbudet kan erstatte tusenvis av vogntog på veiene i Vesterålen og Nord-Norge, og er en seier både for miljø, økonomi og veisikkerhet.

De miljøvennlige fartøyene som anløper Sortland er «multipurpose»-fartøy, og kan håndtere last uavhengig om det er containere, ro-ro, tungløft, stykkgods, prosjekt eller fryselast. Det vil også bli satt inn dedikert fartøy fra Sortland direkte til f.eks. sørlige Europa ved behov. Ro-ro varer er også viktig for Vesterålen, og tilbudet betyr at rullende gods som biler, traktorer, campingvogner, hengere etc. kan fraktes direkte hit sjøveien.

-Satsingen til Samskip er strategisk, og de anser Vesterålen som et særdeles viktig og interessant marked, sier havnesjef Monrad. Så viktig at ledelsen i selskapet besøker Sortland og Vesterålen onsdag og torsdag denne uken for møter og diskusjoner med regionale samarbeidspartnere.

Sortland Havn er spesielt invitert til å fortelle litt om planene og innholdet i kanskje det mest innovative og fremtidsrettede havne-, nærings- og industriområdet i Europa.

Med oppstart denne høsten og stikkord som samlokalisering, klyngetenking, innovasjon, teknologi og miljøfokus, ønsker Samskip som stor internasjonal aktør å satse tungt med miljøvennlige multimodale transporttilbud i det navet som Sortland utgjør både i Vesterålen spesielt og Nord-Norge generelt.