Røya trenger oksygen

Sigerfjord Fisk As har hatt gode resultat med å tilføre ekstra oksygen til ishavsrøya om sommeren og dette har nær tredoblet tilveksten i merdene. Sigerfjord er helt sentral innen røyeoppdrett.

Sigerfjord Fisk As har ti merder der man produserer ishavsrøye, og om sommeren tilfører man ekstra oksygen som sikrer gode forhold for fisken (foto: AGA)

Sigerfjord Fisk AS har jobbet lenge med oppdrett av ishavsrøye, og er i dag en av de største produsentene av denne spesielle fisken. Da de begynte å tilføre ekstra oksygen om sommeren, ble det stor økning i tilveksten. Fra tidligere 7-10 tonn fisk per merd, økte dette til dagens 25 tonn per merd.

Sigerfjord Fisk As solgte ishavsrøye for 15 millioner i fjor. Dette gav et driftsoverskudd på vel 2,2 millioner og årsresultatet ble på 1,2 millioner kroner. Trond Geir Reinsnes har 69% av aksjene i firmaet, mens Oddbjørn Toften sitter med 16%. Morten Berg fra Gratangen har 15% av aksjene.

Norges største leverandør av ishavsrøye er altså fra Sigerfjord i Sortland, men har produksjonsanlegg i Fiskfjorden i Hadsel kommune. Ishavsrøye kan man få kjøpt både som fersk filet, kald- eller varmrøkt filet og som rakfisk.

Daglig leder i Sigerfjord Fisk AS, Trond Geir Reinsnes, er helt klar på betydningen av hvor viktig den spesielle oksygen-løsningen har vært for hans bedrift. – Vi hadde sannsynligvis ikke vært i produksjon i dag hvis det ikke hadde vært for den nye løsningen fra AGA, forteller han.

En av grunnene til denne uttalelsen er at Sigerfjord benytter seg av åpne presenningsmerder med åpen bunn i sjøvann. Dette har ført til utfordringer med oksygentilførselen i merden.

– I sommermånedene, når temperaturen var gunstig for tilvekst, fikk vi et problem med å tilføre tilstrekkelig oksygen via ferskvannet, dette ga en ugunstig produksjon i form av lite tilvekst, høy dødelighet og høy fórfaktor, forteller Reinsnes.

Dette resulterte i at Reinsnes i 2014 inviterte seg selv til AGAs Innovation Center for Aquaculture and Water Treatment i Ålesund. – Da hadde vi eksperimentert med flere egne løsninger for oksygenering i våre merder, uten tilfredsstillende resultater.

Fra dette besøket fikk Sigerfjord Fisk med seg en prototype som de fikk teste i en merde. Det tok ikke lang tid før de bestilte 6 nye maskiner av typen «Solvox DropIn».

– Den nye løsningen gjør oss i stand til å styre oksygennivået i merden. I dag har vi totalt 10 merder som alle får oksygentilførsel fra Solvox-løsningen, forteller han.

Kundeansvarlig Jan Arvid Todal fra AGA er svært fornøyd med det gode samarbeidet, og roser Sigerfjord Fisk for sin satsing og vilje til å ta ny teknologi i bruk. – For oss har samarbeidet utviklet seg til vennskap, og vi deler erfaringer og jobber alltid mot å tilby de beste løsninger, forteller Todal.

Leder for AGA sitt innovasjonssenter i Ålesund, Tore-Jakob Reite, er helt enig. – Sigerfjord er en spennende aktør i oppdrettsnæringen og en viktig kunde for oss. Deres ishavsrøye har jo til og med blitt servert på Nobelmiddagen, sier han.

Trond Geir Reinsnes sier de vil skynde seg langsomt i tiden fremover. – Vårt mål er å utvikle oss gradvis og ta det steg for steg. Vi vil ikke vokse for fort, og akkurat nå føler vi at ting går som det skal, avslutter han.

AGA AS er Norges ledende gassleverandør, og produserer og markedsfører industrigasser, spesialgasser og medisinske gasser til forskjellige formål. AGA er en del av i Linde Group, som er et verdensledende gass- og engineeringselskap med rundt 58.000 ansatte i mer enn 100 land over hele verden.

Denne artikkelen er basert på en pressemelding fra AGA.