Rekordlav ledighet

Alle i arbeid – nesten. Nordland fylke har aldri før hatt så liten ledighet på arbeidsmarkedet. Også i Vesterålen har de fleste jobb og særlig Sortland har svært hyggelige tall å vise til.

Vesterålen har 671 personer registrert hos NAV nå som gjerne vil jobbe mer.

I mars 2022 er det registrert 1.837 helt ledige arbeidssøkere i Nordland. Dette utgjør kun 1,5 prosent av arbeidsstyrken og er den laveste ledigheten noen gang i fylket.

325 av de helt ledige er permitterte. Det forventes at de fleste av disse kommer tilbake i arbeid snart.

Tallene for Vesterålen er også gode nå, bortsett fra Hadsel. Her sliter man med et nivå som har vart i flere måneder.

For hele regionen her er det 259 personer som mangler jobb i månedsskiftet.

Dessuten er det 179 permitterte, mens det er 233 som gjerne skulle jobbet mer enn de kan i dag.

Andøy og Sortland

Andøy er den kommunen som har desidert færrest ledige i forhold til arbeidsstyrken. Kun 1,1% er uten jobb i romfartskommunen.

I tillegg til de 26 som er helt ledige er det også 14 permitterte i Andøy. 31 vil jobbe mer enn deres deltidsjobb utgjør.

Vesterålens største kommune, Sortland, har også ganske lav ledighet. 1,5% av arbeidsstyrken er uten jobb.

Dette utgjør 79 personer og i tillegg kommer 36 som er permittert nå. 54 vil gjerne jobbe mer enn de får.

Hadsel

Hadsel har litt slappere sysselsetting enn naboene, Her står 2,4% uten jobb for tiden.

De 95 helt ledige får følge av 72 som som er permittert, og 70 vil gjerne jobbe mer.

Det er altså til sammen 237 personer i Hadsel som trenger mer å gjøre.

Øksnes og Bø

Fiskeriene er i full sving og det betyr jobb for mange i Øksnes og Bø.

Kun 36 er ledige i Øksnes, mens det er 26 i Bø som søker jobb.

Øksnes har 45 permitterte, mens det er 12 i Bø. Deltid i Øksnes teller 50, mens det er 28 i Bø.

Ledige jobber

Også i mars har bedriftene i Nordland utlyst rekordmange ledige stillinger. Hele 4.315 stillinger er lyst ut i fylket.

– Som tidligere er det flest ledige stillinger innen helsesektoren, men aldri tidligere har vi sett et høyere antall ledige stillinger i reiselivsnæringen, sier direktør ved NAV Nordland, Cathrine Stavnes.

Det er vanskelig å rekruttere kvalifisert personell innen flere yrker i denne bransjen.

Spesielt er kokker ei stor utfordring, og bedrifter både lokalt, nasjonalt og i Europa merker mangelen.

Nordland har omtrent 570 arbeidssøkere (310 helt ledige, 200 delvis ledige og 65 arbeidssøkere på tiltak) som mister dagpenger i perioden april-mai, på grunn av utløpt dagpenge- og/eller permitteringsperiode.

Erfaringsvis kommer mange tilbake til jobb eller vil av andre grunner ikke lenger være registrert som arbeidssøker.

Samarbeid

– Når ledigheten er så lav, er det ekstra viktig at vi i NAV samarbeider med partene i arbeidslivet og samarbeidspartnere innen helse og utdanning.

Vi må se på hvordan flere kan få muligheten til å være i jobb, sier Cathrine Stavnes.

– Situasjonen med lav ledighet og mangel på arbeidskraft gir gode muligheter for inkludering av arbeidssøkere som står utenfor arbeidslivet av ulike grunner.

Ungdom med lite arbeidserfaring, flyktninger og personer med helseutfordringer tilhører denne gruppen, sier Stavnes.