Rekord for skreien

Årets fire første måneder gav inntekter for norsk fiskerinæring på 1.400 millioner kroner på salg av fersk torsk til utlandet. Skrei fra vintersesongen utgjør 285 millioner av dette beløpet.

Torsken er en viktig eksportvare fra Norge, som hvert år bringer inn flere milliarder kroner for salg av fisk til andre land (arkivfoto).

I april ble det eksportert 8.700 tonn fersk torsk og skrei til en verdi av 362 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 7 prosent, men verdien økte med 15 millioner fra april i fjor.

Hittil i år er det eksportert 33.900 tonn fersk torsk og skrei til en verdi av 1,4 milliarder kroner. Det er en reduksjon i volum på 20 prosent, men kroneverdien falt kun med 78 millioner, eller 5 prosent.

Av dette utgjør skrei 6 400 tonn som er en økning på 27 prosent. Verdien av skreien var på 285 millioner, som er opp 88 millioner kroner eller 45 prosent. Polen, Danmark og Nederland er største mottakere av fersk torsk i april.

– De siste årene har eksporten av skrei vært stabil på rundt 5 000 tonn i året, og det i en periode hvor kvotene på torsk har gått tilbake. Årets skreisesong er historisk god, med en volumvekst på nesten 30 prosent og en rekordhøy pris. Det arbeidet som den norske næringen har gjort med skreien ute i markedene bærer frukter, og er noe vi alle kan være stolte av, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen i Norges Sjømatråd.

I april ble det eksportert 5.900 tonn fryst torsk til en verdi av 253 millioner kroner. Det er en økning i volum på 17 prosent mens verdien økte med 76 millioner kroner eller 43 prosent.

Hittil i år er det eksportert 31 000 tonn fryst torsk til en verdi av 1,3 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 16 prosent, mens verdien økte med 362 millioner kroner eller 38 prosent. Kina, Storbritannia og Frankrike er de største mottakerne av fryst torsk i februar.

– I 2018 var det svak prisutvikling på filetprodukter av torsk, mens vi i år ser en betydelig prisøkning på alle filetprodukter av torsk, sier Ingrid K. Pettersen.

Det ble eksportert 4.800 tonn klippfisk til en verdi av 231 millioner kroner i april. Volumet falt her med 27 prosent, mens verdien falt med 77 millioner kroner eller 25 prosent fra april i fjor.

Hittil i år er det eksportert 29 800 tonn klippfisk til en verdi av 1,3 milliarder kroner. Dette er en økning i volum på 8 prosent, mens verdien økte med 77 millioner kroner eller 6 prosent. Portugal, Den Dominikanske Republikk og Kongo-Brazzaville var våre viktigste markeder i april.

– Så langt i år har det vært en volumvekst, drevet av klippfisk av sei. For torsk kan reduserte eksportvolumer skyldes mindre råstoff som følge av kvotenedgang og reduserte fangster. I tillegg ser vi at prisveksten for spesielt klippfisk av torsk fortsetter, sier Ingrid K. Pettersen.

I februar ble det eksportert 4.000 tonn saltfisk til en verdi av 231 millioner kroner. Volumet falt med 12 prosent mens verdien økte med 2 millioner kroner eller 1 prosent mot april i fjor.

Hittil i år er det eksportert 10 500 tonn saltfisk til en verdi av 587 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 20 prosent mens verdien falt med 68 millioner kroner eller 10 prosent. Portugal, Spania og Tunisia var våre viktigste markeder i april.

– Reduksjonen i eksport av hel saltfisk av torsk fortsetter i april måned. Det har vært mindre tilgjengelig råstoff og høye førstehåndspriser, som i sum gir en lavere produksjon, sier Ingrid K. Pettersen.