Milliarder i fiskesalg

Norge eksporterte sjømat for 8,8 milliarder kroner i april, som er en økning 892 millioner. Hittil i år er det solgt sjømat til en verdi av 34,5 milliarder, som er en økning på 2,8 milliarder.

– Det er sterk vekst i den globale etterspørselen etter norsk laks. Dette gjelder særlig i EU-markedet, i Asia-regionen og USA. I tillegg er årets skreisesong avsluttet, og vi har aldri før eksportert så mye skrei til så gode priser – blant annet som et resultat av høy etterspørsel. Vi har fått hjelp av valutaen også i april måned, hvor kronen har vært svak spesielt mot dollaren. Totalt sett er det en fantastisk måned for norsk sjømateksport, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen.

Det ble eksportert 86 000 tonn laks til en verdi av 6,2 milliarder kroner i april. Det er en økning i volum på 17 prosent mens verdien økte med 995 millioner kroner eller 19 prosent sammenlignet med april i fjor. Hittil i år er det eksportert 333 000 tonn laks til en verdi av 22,9 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 5 prosent mens verdien har økt med 2 milliarder kroner eller 10 prosent. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i april var 68,46 kroner per kilo mot 68,45 kroner per kilo i april i fjor. Polen, Danmark og Frankrike var største mottakere av laks fra Norge i april.

– Polen er det viktigste eksportmarkedet for norsk laks i april. Det er også markedet med størst vekst. Økt innenlands konsum og økt videreforedling av norsk laks, spesielt til fryste fileter og røykt laks for eksport, er årsaken til den sterke økningen til Polen, og Tyskland er det viktigste markedet for videreforedlede produkter fra Polen, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl.

I april ble det eksportert 3 800 tonn ørret til en verdi av 275 millioner kroner. Volumet økte med 4 prosent mens verdien økte med 33 millioner kroner eller 14 prosent sammenlignet med april i fjor. Hittil i år er det eksportert 14 800 tonn ørret til en verdi av 1 milliard kroner. Det er en økning i volum på 9 prosent, mens verdien økte med 165 millioner kroner eller 19 prosent. USA, Hviterussland og Polen var våre største marked for ørret i april.

– Akkurat som sist måned øker eksporten av filetprodukter fra ørret. Eksport av fersk ørretfilet økte med 47 prosent i volum. Samtidig er det en kraftig vekst på røykt ørret, som har steget med 145 % i volum, sammenlignet med samme periode i fjor, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl.