Rekord for sjømat

Hittil i år har Norge eksportert 2,2 millioner tonn sjømat til en verdi av vel 80 milliarder kroner. Oktober ble en rekordmåned da vi eksporterte 251.000 tonn sjømat for 9,9 milliarder.

Makrell er en fiskeart som gjerne går til Japan og andre fjerne markeder. Verdien av makrell-eksporten hittil i år er 2,4 milliarder (foto: Norges sjømatråd).

– Dette er den beste eksportmåneden for norsk sjømat noensinne. En eksportverdi på nesten 10 milliarder er en fantastisk milepæl, og viser med all tydelighet hvor viktig norsk sjømatnæring er, både globalt og nasjonalt. Eksportverdien for oktober i år er 600 millioner kroner, eller 6 prosent, over forrige verdirekord fra oktober 2016.

Samtidig er også oktober 2018 historisk for laksen. Det har aldri vært registrert høyere verdi og volum i en enkeltmåned. Vi har over lengre tid sett en positiv trend for klippfisk og saltfisk, noe som er svært gledelig, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte 104.000 tonn laks for 6,5 milliarder kroner i oktober. Det er en volumøkning på 8 prosent og en verdiøkning på 15 prosent eller 827 millioner kroner fra oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 862.000 tonn laks for 55,8 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 7 prosent, mens verdien økte med 5 prosent eller 2,5 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i oktober måned 58,39 kroner per kilo mot 54,50 kroner i oktober i fjor. Polen og Frankrike var de største markedene for laks i oktober.

– Oktober måned slår alle rekorder, og det har flere årsaker. Det var en litt svak septembermåned, men eksporten har tatt seg kraftig opp nå i oktober. Polen og Nederland, som først og fremst er markeder for videreforedling, hadde i oktober en volumvekst på henholdsvis 43 og 29 prosent.

Dette gir en indikasjon om en positiv konsumtrend i andre markeder, eksempelvis Tyskland. Prisøkningen samtidig med volumveksten tyder på at vi har en vekst i etterspørselen etter norsk laks, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl.

Norge eksporterte 4 700 tonn ørret for 293 millioner kroner i oktober. Det er en volumøkning på 24 prosent og en verdiøkning på 21 prosent eller 50 millioner fra oktober i fjor. Hviterussland og USA kjøpte mest ørret fra Norge i oktober.

Hittil i år har Norge eksportert 36 000 tonn ørret for 2,4 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 22 prosent og en verdiøkning på 6 prosent eller 130 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Norge eksporterte 1 600 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 73 millioner kroner i oktober. Det er en volumnedgang på 26 prosent og en verdinedgang på 20 prosent eller 18 millioner kroner fra oktober i fjor. Danmark og Sverige var de største markedene for fersk torsk i oktober. Hittil i år har Norge eksportert 59 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2,1 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 5 prosent og en verdiøkning på 2 prosent eller 49 millioner kroner fra samme periode i fjor.

– Eksporten av fersk torsk er redusert så langt i år, men reduksjonen har vært betydelig mindre enn kvotereduksjonen. Samtidig ser vi at eksporten av fryst hel torsk er den kategorien som har hatt størst nedgang i volum. Begge kategoriene har hatt en betydelig prisvekst, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen.

Hittil i år har Norge eksportert 57 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,1 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 15 prosent og en verdinedgang på 2 prosent eller 46 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Portugal og Brasil var de største markedene for klippfisk i oktober. Hittil i år har Norge eksportert 75 000 tonn klippfisk for 3,5 milliarder kroner. Det er en volumøkning 3 prosent og en verdiøkning på 5 prosent eller 157 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Portugal og Italia var de største saltfiskmarkedene i oktober. Hittil i år har Norge eksportert 27 000 tonn saltfisk for 1,3 milliard kroner. Det er en volumøkning på 6 prosent, og en verdiøkning på 18 prosent eller 197 millioner kroner fra samme periode i fjor.

– Så langt i år har prisveksten både på klippfisk og saltfisk av torsk vært veldig høy. De høye volumene av sei er årsaken til at klippfiskkategorien har hatt volumvekst. I tillegg har volumene av saltfisk vært høyere enn i fjor, og spesielt nå i oktober. I sum ser vi en verdivekst i konvensjonellkategorien. Portugal er det største markedet her, og portugiserne er nærmest «avhengig» av norsk klippfisk, og dette markedet ser ut til å tåle prisvekst bedre enn andre markeder, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen.

Hittil i år har Norge eksportert 216 000 tonn sild for 1,9 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 10 prosent, men en verdinedgang på 93 millioner kroner fra samme periode i fjor. I oktober har Japan og Kina vært de største markedene for makrell. Hittil i år har Norge eksportert 162 000 tonn makrell for 2,4 milliarder kroner.