Røde blink i natta

Lørdag kveld gikk alarmen hos Hovedredningssentralen for Nord-Norge, da man fryktet at noen var i nød i Gryttingdalen. De røde blinkene kom imidlertid fra vindmøller på Ånstadblåheia.

Vindmøllene har røde varsellamper på toppen for å sikre flytrafikken, men disse vises i mørketida fra nesten hele Vesterålen (fotomontasje).

Det var lørdag ettermiddag at en person fra Stokmarknes meldte fra om røde blinkende lys i Gryttingdalen. Det var mistanke om at det kunne dreie seg om nødsignaler. Ved 19-tiden lørdag kveld ble et ambulansehelikopter utkalt fra Evenes for å sjekke opp dette, men måtte gi opp på grunn av lavt skydekke.

Deretter tok Hadsel Røde Kors Hjelpekorps saken og rykket ut med søk i området opp mot fjellet Skata. Her ble det imidlertid ikke gjort noen funn og man konstaterte også at det kunne være lys fra vindmøllene på Ånstadblåheia varseleren hadde sett.

Ved 20-tiden lørdag ble aksjonen avblåst, da HRS mente det var blinkende lys på vindmøllene som varsleren hadde sett. Da var det bare å takke Hadsel Røde kors hjelpekorps for innsatsen.

Flere personer har reagert på de røde blinkende lysene på vindmøllene, som kan sees fra store deler av Vesterålen. Fra deler av Hadsel, Bø, Øksnes og sørlige Andøy er vindmøllene synlige, og dermed også de blinkende røde lysene nå i mørketiden.

Også på telemaster som står på ulike fjelltopper er det røde lys, men disse blinker ikke. Dermed blir de heller ikke oppfattet som like aktive. Vindturbiner defineres som luftfartshindre og utløser krav til lysmerking.

Lysmerking av luftfartshinder er regulert av Luftfartstilsynets forskrift BSL E 2-1. Luftfartshinder med høyde inntil 100 meter skal merkes med lavintensitets hinderlys type B. Vindturbiner med totalhøyde inntil 150 meter skal merkes med mellomintensitets hinderlys type B eller C (2000 candela, rødt fast eller blinkende hinderlys).

Vindturbiner med høyde på 150 meter eller høyere, skal merkes med høyintensitets hinderlys type B (100 000 candela hvitt blinkende lys i dagslys, 2000 candela hvitt eller rødt blinkende lys i mørket). Hver merkepliktig turbin skal ha to hinderlys plassert på nacellen. Luftfartstilsynet kan godkjenne at kun vindturbiner som utgjør vindkraftverkets ytterpunkter merkes.