Raus sluttavtale

Nordland fylke har ikke akkurat trang økonomi, ser det ut til. En av direktørene der slutter på dagen og får med seg en sluttpakke på over en million kroner, pluss rosende omtale.

Fylkesdirektør Nina E. Høiskar slutter på dagen (foto: NFK/logo innfelt).

Det er et enstemmig fylkesråd som har vedtatt at Høiskar kan gå på dagen og med full lønn i et år fremover.

Det tilsvarer en etterlønn på over en million kroner, ifølge Avisa Nordland.

En tilsvarende avtale har alle direktørene i Nordland fylke, og dem er mer enn en håndfull av.

Ifølge Avisa Nordland, som har fått innsyn i fylkesrådets behandling av saken, har det over tid har vært utfordringer i forholdet mellom fylkesrådet og Høiskar.

– Det har ført til at det har vært vanskelig å få frem saker til politisk behandling på en tilfredsstillende måte, heter det i dokumentet.

Nina Ellingsen Høiskar fratrådte fredag stillingen som fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Nordland.

Dette skriver Nordland fylkeskommune selv i en pressemelding.

Ved fratredelse inntrer en etterlønn på 12 måneder, som ble kontraktsfestet allerede ved tiltredelse.

Dette er standard i arbeidsavtalene for fylkesdirektørene. Partene er enige om at fratredelsesklausulen benyttes.

Fungerende fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik sier at Høiskar har gjort en stor og omfattende jobb for både ungdom og voksne i utdanning i Nordland i en rekke år.

–Nina Ellingsen Høiskar har vært med på flere store løft av spesielt videregående skole i fylket vårt, og når hun og fylkeskommunen nå går hver sin veg, ønsker jeg henne lykke til videre.

Hun har mye å bidra med, med den solide erfaringen hun har på sitt fagområde, sier han.

–Jeg har hatt ei flott tid i fylkeskommunen med et svært meningsfullt oppdrag og har satt stor pris på samarbeidet med både ledere, tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen, sier Høiskar.

Det blir nå satt i gang en prosess for å rekruttere ny fylkesdirektør.

Det skjer gjennom ordinær, offentlig stillingsutlysning.

I en periode vil det derfor bli konstituering i stillingen som fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, frem til tilsettingsprosessen er ferdig og ny fylkesdirektør er på plass.