Julepenger kom frem

Før jul ble det satt fokus på fattigdommen i Norge og mange frivillige stilte opp med matkasser og gaver. Både staten og mange kommuner bidro også og pengene kom virkelig frem.

Kommunalsjef Erik Strand i Sortland kommune (foto: SK video).

Sortland er største kommune i Vesterålen med lav ledighet og mange stabile arbeidsplasser, og et brukbart lønnsnivå.

Likevel er det innbyggere som virkelig trengte en økonomisk håndsrekning før jul.

Takk fra NAV i Sortland viser at man fordelte 621.000 kroner til 94 familier i lokalsamfunnet.

Det kom et «høytidstilskudd» fra staten der 84 mottakere (familier) fikk i gjennomsnitt 2.350 kroner.

Inkludert i dette vare det 124 barn, som var 40 flere enn året før.

Sortland kommune bevilget en ekstra pott på 200.000,- som skulle fordeles til barnefamilier med anstrengt økonomi.

Her ble det gitt ut 198 gavekort på en tusenlapp.

– Det er viktig å opplyse antallet her, påpekte kommunalsjef Erik Strand forleden under et møte i rådhuset.

– Vi har altså ca 1.750 barn i Sortland og av disse er det altså omkring 200 som har det vanskelig økonomisk.

Det er en forholdsvis stor andel, påpekte Erik Strand.

Prosentvis er det altså mer enn ett av ti barn (11%) som lever i familier med særlig anstrengt økonomi.

Staten bevilget i desember et ekstra tilskudd til alle som mottar sosialhjelp.

Lokalt i Sortland var det 92 familier som her fikk utbetalt til sammen 223.000 kroner (ca 2.400 pr familie).

At pengene som frem og kom godt med hos de med anstrengt økonomi, er det ikke tvil om.

NAV i Sortland mottok i etterkant en rekke tilbakemeldinger med takk for hjelpen.

Noen brukte pengene på gaver til barna. Andre til ekstra god julemat, mens noen kjøpte fritidstilbud man ellers ikke ville ha råd til.