Positiv til flytebrygge

Georg A. Ellingsen AS får tilskudd fra kommunen for å legge ut en 22 meter lang flytebrygge ved Kvitbrygga og nyhotellet. Bygga kan komme på plass alt til sommeren.

Her tenker man å legge ut en 22 meter lang flytebrygge, med leider ned fra kaia ved Kvitbygga.

Kostnaden for en ny flytebrygge i sentrum vil være ca 700.000 kroner. Opprinnelig var det søkt om tilskudd fra kommunens næringsfond på 200.000,-.

Næringssjef Marius Remen-Hansen påpeker at i lys av andre søknader og den totale potten som er tilgjengelig, kan man ikke kan innvilge hele beløpet.

I denne runde får prosjektet inntil kr. 100.000,- fra kommunens ekstra tilførte «covid-midler».

– Tiltaket er et godt for å tilrettelegge for reiselivsaktivitet i Sortland kommune. Også for kommunens innbyggere vil et slikt tiltak være et bidrag til stedets kvaliteter, skriver næringssjefen.

Det planlegges å investere i en 22 meter langt flytebrygge som det kan legges til på begge sider av.

Brygga forankres med to lodd ute i sjøen, hvert på 2 tonn. Kjetting på 7,5 meter og 20 meter tau skal holde bygga stabil i sjøen, både på flo og fjære.

Inne mot brygga belegges det direkte i kaia, med 15 meter kjetting på hver side.

Georg A. Ellingsen AS er eier av prosjektet og foretar investeringa og har ansvaret for drift og vedlikehold.

Det skal også settes opp bordkledning av kaia foran Kvitbrygga, som en del av dette prosjektet.

Det er ellers aktuelle samarbeidspartnere for å få i gang aktiviteter som badstuflåte, båtturer, RIB-aktiviteter og utleie av kajakk.

Ved ledig kapasitet kan man også ha gjestehavn for korttidsopphold for besøkende med fritidsbåter.

Flytebrygga kan også benyttes ved ulike kulturhistoriske aktiviteter i samarbeide med eksempelvis Kystlaget.