Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Politiet tok satsen

En mann på Sortland ble onsdag tatt på fersk gjerning i hjemmeproduksjon av alkohol. Politiet beslagla deretter et HB-apparat og destruert flere liter ferdig sats på hans privatadresse på Sortland.

Hvilket utstyr Sortland-mannen hadde er ikke kjent, men for å destillere sprit kan det brukes flere apparater. Bildet er brukt som illustrasjon.

Mistenkte har erkjent forholdet og er villig til å vedta forelegg. HB-apparat blir destruert, melder politiet på Twitter. -De var på stedet i en annen sammenheng og kjente lukta av hjemmebrent. Dermed oppsøkte de personen på privat adresse hvor de fant flere liter, forteller operasjonsleder ved Midtre Hålogaland Politidistrikt, Anne Karlsen, til nettavisen VOL.

-Inntrykket mitt er at det nok var vanligere før. Folk er klar over konsekvensene og lar være, sier hun.

Ikke lenge etter hadde politiet promillekontroll på Straume i Bø. UP kontrollerte da 25 bilførere og kunne fornøyd konstatere at ingen hadde inntatt alkohol, verken kjøpesprit eller hjemmebrent. Det var altså ingen utslag på alkotesten, men UP gav ett gebyr for manglende bruk av bilbelte.

I dag er det forbudt i de fleste land å lage brennevin uten særskilt løyve, selv til eget bruk. I Norge er dette hjemlet i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v., der det står at man må ha bevilling for å produsere alkoholholdig drikk. Denne loven gir imidlertid adgang til brygging av øl og vin. Årsakene til at det er straffbart å brenne hjemme ligger i myndighetenes ønske om å regulere konsumet av alkohol, samt at hjemmebrenten kan ha helseskadelige urenheter som kan fanges opp i internkontrollen til profesjonelle destillerier. Brannfare og eksplosjonsfare er også betydelig.

På ulike nettsider finner man både oppskrifter og detaljerte manualer for oppsette av hjemmebrent-apparater. Det er dermed ingen stor kunst å sette sammen slike apparat. Destillasjonsapparat finnes i forskjellige utførelser, men et apparat i  rustfritt stål er vanligst. Tidligere ble det ofte brukt gamle melkespann, som ble ombygget til slikt.

Tradisjonelt lages hjemmebrent av sats, råstoff som er blandet og satt til gjæring. Mange slags råvarer kan brukes i satsen, men ofte en blanding av vann, sukker og gjær. Det finnes flere spesialproduserte gjærtyper til dette formålet. Ved å bruke spesialgjær vil man kunne få sats av høyere kvalitet, og dermed også mer destillat per liter sats. Satsen destilleres, men ofte med en kvalitet som gir for store mengder fusel og brennevinet renses derfor omhyggelig med kullfilter, kan man leser på Wikipedia.

Ferdig korrekt hjemmebrent er nesten ren alkohol (95,6 % og lavere). Rester av fusel er forøvrig det som gir karakteristisk smak til forskjellige typer brennevin, og det å kontrollere hva som blir igjen av rester er en omfattende vitenskap.

Hjemmebrenning brukes gjerne som et eksempel på at lovens bokstav er i konflikt med folks rettsfølelse. Mange kjenner noen som brenner hjemme. I noen få land, som New Zealand, har det vært tillatt å brenne hjemme i flere år. I Irland ble hjemmebrent, kalt poteen, sett som en del av opprøret mot de britiske myndighetene. Man får nå kjøpt fabrikkprodusert poteen på en del irske flyplasser. Selve brennevinet er av dårlig kvalitet, og det er historikken bak som gjør det til en attraktiv suvenir blant annet for mange irsk-amerikanske turister. Det engelske ordet for hjemmebrent er moonshine (måneskinn), som henspiller til produksjon ute i natten, hvor en kun hadde måneskinn som belysning. På TV går det faktisk en amerikansk serie om nettopp dette temaet, og denne vises også i Norge.