Konkurs i transport

Selskapet Risøyhamn Transport AS er tatt under konkursbehandling i Vesterålen skifterett. Bedriften het tidligere Team Toro Maskin og Transport AS. Firmaet hadde en omsetning på 7,5 millioner kroner i 2015, og fikk da underskudd på knappe millionen. Regnskapet viser eiendeler for 2,6 millioner. Toro AS hadde tidligere oppdrag med vegvedlikehold i Andøy, som underentreprenør for Bø-bedriften Ottar Bergersen & Sønner AS. Da Bergersen fikk en ny 6-årskontrakt med Statens vegvesen fra 2016, valgte selskapet å bytte ut underentreprenøren i Risøyhamn med seks egne ansatte. Dermed falt mye av grunnlaget bort for Toro Maskin. Nå har altså bedriften selv gått til skifteretten og advokat Frank Steiro er oppnevnt som bostyrer.