Dømt for fiskefusk

En vesteråling må grave litt i lommeboka for å oppfylle en dom i Vesterålen tingrett. Han må betale tilbake ca 550.000 kroner til en handelsmann i Hong Kong, ettersom han ikke leverte den mengden fiskeprodukt som var avtalt. Vesterålingen fikk penger og skulle sende 129 tonn «avskjær» til Hong Kong. Dette var ryggbein med svømmeblære fra torsk, som det ikke er anvendelse for i Norge og regnes som avskjær fra saltfiskproduksjon. Ifølge dommen fra tingretten var vinterfisket egentlig over i Vesterålen og fiskeren hadde ikke mulighet til å skaffe de varene som var avtalt. Pengene brukte han imidlertid til å drive sitt eget selskap videre, inntil det ble oppløst sommeren 2016. Vesterålingen hadde sendt to tidligere laster med fiskeavskjær til Hong Kong og her hadde avtalene blitt oppfylt. Den tredje gangen endte det imidlertid med et skikkelig «fiskefusk», der fangsten uteble og forskuddet forsvant. Retten mener at fiskehandleren selv er ansvarlig for dette, selv om hans selskap brukte pengene. Han må derfor personlig nå betale tilbake 66.321 USD (am.dollar) som utgjør vel 550.000 kroner. I tillegg må mannen dekke kostnadene i retten og dette utgjør 231.770 kroner. Tiltalte har allerede anket dommen.