Plass for flere butikker

Ikke bare vil Sortland fortsette å vokse i folketall, men det blir også flere butikker og servicetilbud i fremtiden. Kanskje 25.000 kvadrat mer handelsareal vil komme de neste ti årene.

Biltema er av de nye butikkene på Sortland, som gjør at byen er helt spesiell i landet med omsetning i forhold størrelse og folketall. Flere slike butikker kan komme i årene fremover (arkivfoto).

Konsulentene i Norconsult har lagt frem første del av sin analyse om handelen og trafikken i og omkring Sortland by. Handelsanalysen konkluderer med at byen vil fortsette å vokse, selv om man allerede i dag har meget god dekning innen de fleste felt.

Handelsnæringen har gjennom lang tid hatt en sentral posisjon i næringslivet i Sortland og i Vesterålen, som er en naturlig del av handelsomlandet til Sortland. I 2017 omsatte forretningene på Sortland detaljvarer for 1.303 millioner. Dette er 125.541 kr pr innbygger, noe som er den høyest registrerte i hele Nord-Norge og rangerer Sortland på en 14.-plass i landet.

I tillegg til omsetningen innen detaljvarer, kommer salget i bilbransjen og bensinstasjoner. Bilbransjen på Sortland omsatte for nesten 810 millioner i fjor, mens det ble solgt drivstoff for ca 170 millioner. Butikker, varehus, bilforhandlere og bensinstasjoner i Sortland omsatte dermed varer for til sammen 2.283 millioner i 2017.

Dette viser Handelsanalysen som Norconsult nå har lagt frem. Denne blir en del av planarbeidet man skal gjøre for å legge til rette for videre utvikling av byen, både for boliger og næringsliv. En trafikkanalyse kommer også snart.

Sortland har allerede mange butikker og en meget høy dekningsgrad for de aller fleste utvalgte bransjer i forhold til landet ellers. Dekningsgraden for Sortland ligger faktisk noe høyere enn både Harstad og Narvik. I dag er det ca 82.000 kvadrat butikkareal i byen.

Likevel tror Norconsult at det vil komme nye etableringer og videre vekst i handel og service på Sortland. Man antar at et reelt behov for økt handelsareal frem mot år 2030 vil ligge i størrelsesorden 25.000 –30.000 kvadratmeter. Det betyr minst ett nytt stort kjøpesenter, eller 5 etableringer i størrelse med det Coop nylig gjorde ved Strandskog.

Det forventes at Sortland vil ha den høyeste befolkningsveksten (7,8%) i Hålogalandregionen fram til år 2030. Det mest bemerkelsesverdige med befolkningsprognosen frem mot 2030 er veksten i de eldre aldersgruppene.

Sysselsettingen – antall jobber – vil neppe øke noe særlig i privat sektor. Det er i offentlig sektor man vil finne veksten og det er da særlig behovene i helse og omsorg som vil «skape» nye jobber. Slik har det også vært i det siste og dette vil trolig fortsette i årene fremover.

-Analysene forteller oss om utfordringer knyttet til befolkningsutvikling og økningen i andel eldre. Som kommune må vi samarbeide med aktører for å etablere arbeidsplasser, for å utvikle næringer vi allerede har og for å ha gode rammer som gjør at folk vil bo og flytte til Sortland, sier rådmann Randi Gregersen i en kommentar.