Bygget om vernet hus

Flere av bryggehusene i Nyksund er verneverdige og nå reagerer kommunen på at et av disse er bygget om uten de nødvendige godkjennelser. Det er bygget flere ark på taket med store vinduer.

Den gule brygga midt på bildet kalles «With og Wallann-brygga» og det er her man har bygget ut flere ark og satt inn vinduer, uten godkjennelser (foto: Øksnes kommune).

Bryggehusene i Nyksund har hatt en tradisjonell og ensartet stil med saltak uten ark. Dette gjelder særlig de store bryggene ved vågen, som har gitt stedet sitt velkjente preg som et tradisjonelt fiskevær. Disse ble vedtatt vernet i 2009.

Nå har Øksnes kommune reagert mot eierne av «With og Wallann-brygga», der det er lagt nytt taktekke og bygget ut flere ark. Arkene er firkantet i formen og har store vinduer. De nye arkene gir til samme mye nytt boareal i 3. etasje på denne brygga.

Byggesaksbehandler Shuang Cui har nå skrevet til Asle Johansen på Skedsmokorset for å få nærmere opplysninger om hva som er gjort. Han påpeker at det må sendes inn søknad på tiltaket og at restaurering og rehabilitering krever dispensasjon. Denne skal så til regional kulturvernmyndighet for uttalelse og det betyr at fylkeskonservatoren i Nordland skal si sin mening.

Kommunen har vært på utvendig befaring og dokumenterer saken med egne bilder. Man påpeker også for eierne at brygga er forsatt bare godkjent som rorbu og dersom man driver med noe annet her må det søkes om bruksending.

Reguleringsplanen for Nyksund ble vedtatt i 2009 og her beskrives det detaljert hva som er lov og ikke tillatt angående bryggene i sentrum. Det er verken tillatt å bygge balkonger eller ark på takene. Dette gjelder bryggene omkring havna og kaianleggene som hører til.

Reguleringsplanen er såpass streng at det er beskrevet at eierne kan pålegges å tilbakeføre sine bygg, slik at disse stemmer med den tradisjonelle stilen. Det er selvsagt tillatt med fornyelser og innvendig oppgradering til moderne standard, men dette skal man søke om før arbeidene settes i gang.

Den senere tid har det vært behandlet flere byggesaker i Nyksund som har vakt en del debatt. Dette er imidlertid nye hus som er tenkt oppført i en stil som bryter med den tradisjonelle. Flate tak og hus som følger «funkis-stilen» er blitt sett på som «fremmede innslag» i det tradisjonsrike fiskeværet.

Øksnes kommune har imidlertid fulgt en ganske liberal politikk for de sakene som har vært behandlet og man har strukket seg ganske langt for å imøtekomme søkerne som har ønsket å bygge nytt. Det samme gjelder som som vil restaurere og fornye bryggehusene.