Plan om 50 leiligheter

På Strandskog planlegges det nå nybygg med inntil 50 leiligheter. Fire av de fem byggene blir i 3 etasjer, mens det femte får to etasjer. Lokale utbyggere samarbeider med Systemhus.

Bak butikken og verkstedet til Sortland Bil AS planlegges det mange nye boliger (rosa felt).

Eiendommen som nå tenkes utbygd er i dag dekket av bjørkeskog, langs nedre del av Bjørklundveien, like sør for Sortland bysentrum.

Her er det 13 mål tomtegrunn som ligger i svakt skrånende terreng, som kan utbygges ganske raskt.

Springende punkt blir trolig om det er kapasitet i avløpsnettet og videre planer for gang og sykkelvei.

Dersom dette finner sin løsning, vil trolig resten av planarbeidet kunne gå rimelig raskt.

Så langt er det ikke kommet negative merknader til planene og Sortland kommune stiller seg positiv.

Byen Sortland vokser fortsatt og det er sterkt behov for flere boenheter.

De 5 byggene som nå tenkes oppført kan gi opptil 50 leiligheter av varierende størrelse.

Selskapet Strandskogmarka Invest AS driver frem planene, og bak dette står ikke ukjente Ellingsen Invest AS og Klotind Eiendom AS.

Personene som er sentrale her er Geir Abel Ellingsen, Stian Reinholdtsen og Mikal Steffensen.

Klotind Eiendom AS er medlem av Systemhus (Mestergruppen) og MG Arkitekter er engasjert for å utarbeide situasjonsplan for planområdet.

Norconsult er også med i planleggingen av prosjektet.

Så langt er det kommet inn 8 merknader til planene, men alle disse er løsbare. Merknadene gjelder særlig trafikken.

50 nye leiligheter skaper selvsagt en del ekstra trafikk i krysset mellom Bjørklundveien og Vesterålsgata.

Her var det tidligere planer om en rundkjøring, men dette har ikke vært i fokus den senere tid.

Nå ber utbyggerne om avklaring på hva som skal skje med de gamle planene.

Dette gjelder både krysset ved Vesterålsgata, men også fullføring av gang- og sykkelveien oppover langs Bjørklundveien.