Pengedryss i Andøy

Valgkampen er i innspurten og i dag drysset det 500 millioner kroner over Andøy. Regjeringa lover 74 millioner til hval-senteret, 150 millioner til rakettbasen og 310 millioner til flystasjonen.

Illustrasjon av utstilling i The Whale (foto: Mir, Bergen).

Regjeringen har tidligere sagt at man vil satse videre på Andøya flystasjon, men ikke bevilget særlig mye penger til dette.

I dag stilte både forsvarsminister Bjørn Arild Gram og fiskeriminister Bjørnar Skjæran opp på Andenes.

-Vi følger opp og setter av 310 millioner kroner på budsjettet for 2024.

Dette skal sikre nødvendig tilpasning på flystasjonen, for å legge til rette for alliert mottak, vertslandstøtte og støttetjeneste for luftmilitær beredskap.

Det skal også settes av 150 millioner til militære behov og å styrke sikkerheten ved Andøya Spaceport.

Her planlegges det for ytterligere 150 millioner i kommende budsjett.

En intensjonsavtale er underskrevet med Andøya Spaceport om dette, forteller forsvarsministeren.

– Dette er en stor sak for landet, for å ivareta vårt militære behov i romdomenet, sier Bjørn Arild Gram.

Det man legger vekt på er muligheten for å sende opp nye enheter hurtig fra Andøya, dersom viktige satellitter blir ødelagt.

Mer fredelige prosjekt er også under planlegging i Andøy.

Prosjektet «The Whale» har fått vel 70% av finansieringen på plass, men har manglet statlig bidrag.

I dag kom dette som en lovnad fra fiskeriminister Bjørnar Skjæran.

Et statlig investeringstilskudd på 74 millioner kroner loves nå, selv om beløpet splittes over tre budsjettår.

På denne måten skal 455 millioner være på plass, slik at prosjektet The Whale skal kunne startes opp.

Fra før har Nordland fylke bevilget 55 millioner og Andøy kommune har stilt med 90 millioner fra omstillingsfondet.

Dessuten kom Sparebank-1 Nord-Norge med 50 millioner nylig.

–Dette er rett og slett en fantastisk god nyhet for reiselivet i hele Norge, fastslår fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide.

The Whale blir et signalbygg i fjæresteinene ved Andenes fyr.

Det kommer til å vise frem kystkulturen i Norge på en helt nydelig og spektakulær måte, sier Dahlseng Eide.