Overskudd i havna

Mandag var det stor aktivitet i Sortland havn, med både cruisebåt, tråler, fryseskip og hurtigrute på visitt. Driften av havna går godt og i fjor passerte man 10 millioner i inntekter.

Til vanlig kan det se ut som det er rikelig med kaiplass på Sortland, men havna har også mange transportfirma som bruker mest varebiler. Det legges allerede nå planer for en ny havn lenger nord i Sortlandsundet, i tillegg til det som skjer hos Holmøy Maritime.

Fjoråret i Sortland havn ble mye preget av uroen omkring tidligere havnesjef Geoffrey J. Armstrong, som måtte forlate stillingen etter først å ha sagt opp selv. Han har nå fått ny jobb i Bodø, som rådgiver i Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Dette er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager, hvor Armstrong er en av flere som gir medlemmene gode råd.

Sortland havn ledes nå av driftssjef Einar Glad Hansen, som er konstituert som havnesjef inntil videre. Stillingen står altså ubesatt, mens man forbereder utlysing av jobben og ny tilsetting om litt. At Sortland havn måtte betale en erstatning til Armstrong og deretter var uten toppleder en del av 2016, gav altså ikke noe stort utslag i økonomien. Havnas regnskap ble likevel gjort opp med et overskudd på 1,38 millioner, opplyser Hansen til nettavisen VOL.

«Vesteraalens» er snart ferdig med sin nye fabrikk i Sortland havn og da er det meste av havneområdet ferdig utbygget. Det er ikke plass til flere nybygg. Den nye fabrikken vil trolig også bidra til øket aktivitet i området, ettersom det både skal fisk inn i fabrikken og ferdige produkter ut fra Sortland.

Den største aktøren i Sortland havn de senere år har vært Eimskip Norway, som er den norske avdelingen av det store islandske rederiet som driver med frakt av fisk over nesten hele verden. Eimskip vil gjerne vokse enda mer og planla å kjøpe opp Nor Lines med hovedbase i Stavanger. Dette har Konkurransetilsynet foreløpig satt en stopper for, ettersom man mener et slikt samlet rederi vil bli for dominerende innen dette segmentet av fraktmarkedet. Eimskip og Nor Lines er egentlig sterke konkurrenter i dag.

Holmøy Maritime AS har bygget ut sin egen havn ved Holmen i åpningen av Hognfjorden. Her har man allerede en lang kai, men vil gjerne ha enda lengre. Selskapet har nylig kontaktet Sortland kommune om å delta i et spleiselag for å bygge en fiskerikai i Holmen. Denne vil bli mer offentlig enn den Holmøy selv har, og skal finansieres med statlige tilskudd. En slik ny kai vil også kunne bli brukt for andre firma som vil etablere seg som naboer til Holmøy Maritime.

På lang sikt forbereder Sortland havn dessuten en ny etablering nord på Bygdnes, ikke langt fra Reno-Vest sitt anlegg. Her tenker man seg et nytt industriområde med kai, som kan bygges ut etterhvert som det kommer nye firma som vil etablere seg i Sortland med sjørettet virksomhet. Dette spørsmålet skal nå drøftes som en del av Kommuneplanen. Fra landbrukets organisasjoner er man ikke glad for forslaget, da mye dyrket mark da vil gå tapt.