Øverby tar jobben

Sortland kommune har ansatt Brynjulv Øverby som kommunalsjef for teknisk og samfunnsutvikling. Han er allerede i dag konstituert i stillingen, og starter derfor opp nærmest umiddelbart.

Brynjulv Øverby overtar styringen av vann, avløp, vei og byggesaker (portrettfoto: Sortland kommune).

Etter en grundig ansettelsesprosess i jakten på ny kommunalsjef teknisk og samfunnsutvikling i Sortland, er det nå klart at Brynjulv Øverby (64) er tilbudt og har takket ja til stillingen.

Øverby kjenner organisasjonen meget godt etter 13 år i kommunen, fremgår det av en pressemelding i dag.

Øverby er i dag ansatt som enhetsleder prosjekt og utvikling på samme sektor, og er altså for tiden konstituert nettopp i stillingen som kommunalsjef.

– Med Brynjulv får vi en erfaren leder som både har kompetanse og erfaring.

Han står for kontinuitet, samtidig som han har evne til fornyelse og utvikling, sier kommunedirektør Rita Johnsen.

I og med at han allerede er konstituert i stillingen, tiltrer Øverby i praksis stillingen relativt umiddelbart.

Øverby (64) er utdannet anleggsingeniør fra Forsvaret og har erfaring fra Hæren, Selmer, Longyearbyen lokalstyre og Hadsel kommune. Han har også videreutdanning i ledelse.

Siden 2010 har Øverby jobbet i Sortland kommune, i flere forskjellige lederroller på teknisk.

Det var fem søkere til stillingen, og tre gode kandidater var på intervju.

To av disse valgte å trekke sine søknader, da begge også stod i andre ansettelsesprosesser.

Kommunedirektøren understreker at Øverby definitivt er et godt valg til denne stillingen.

– Vi hadde tre meget gode kandidater, og vurderte det som en mulighet for å få ny kompetanse til kommunen.

Når de takket nei til Sortland, er vi veldig glade for at Øverby har bekreftet at han tar stillingen.

Han er godt rustet til å lede sektoren videre i en viktig tid, sier Rita Johnsen