Asfalt i Nyksund

Veien ut til Nyksund har vært et «vaskebrett» i mange år, til irritasjon for både turister og lokalbefolkning. Mandag ble det imidlertid en start, med nylagt asfalt mellom begge moloene.

Nylagt asfalt i Nyksund mandag gav utfordring for besøkende (foto: VNY).

Øksnes kommune er eier av veien ut til Nyksund, og de senere år har man gjort en del tiltak for å sikre denne bedre.

Det er imidlertid en grusvei, som til tider har vært virkelig «grusom». Det var den også i går.

Vesterålnytt møtte et tysk ektepar som snirklet seg ut til Nyksund, mellom de største hullene.

De var ganske oppgitt over veistandarden.

Ved ankomst første molo møtte de imidlertid lastebiler med varm asfalt, og måtte derfor snu og ta den samme hullete veien tilbake igjen.

At det er lastebiler med asfalt her ute, er imidlertid svært så etterlengtet.

Slik så veien ut til Nyksund ut mandag – med hull etter hull (foto: VNY).

Inne i selve Nyksund har det skjedd mye, og særlig iøynefallende er et torg som nå er belagt med brostein.

Her har det vært gjort mye flott dugnad av lokale ildsjeler, med forarbeid til nytt torg.

Kommunen har stilt opp med ca 20.000 brosteiner, som nå er lagt sirlig ut ved «Ekspedisjonen».

Dessuten er altså veien mellom indre og ytre molo fullstendig fornyet.

Her ble det lagt fast dekke med rykende fersk asfalt i løpet av mandag.

Mye av forarbeid og kostnader her er gjort og dekket av gårdeiere, Nyksund Vel og Nyksund bedriftsnettverk.

Asfaltering ved innkjøringen til Nyksund (foto: VNY).

Dessuten har Øksnes kommune bevilget 2,6 millioner kroner til asfaltering og oppgradering.

Det er Staven Grus AS som har fått oppdraget, som egentlig skulle vært gjort i sommer.

Dette ble skjøvet ut til høsten for å ikke kollidere med turistsesongen, og nå er man altså i gang.

Pengene strekker ikke til for hele Nyksund-veien, men det er likevel en etterlengtet start.

Ved første molo er det ellers opparbeidet en fin parkeringsplass, slik at turister ikke trenger å kjøre inn i sentrum.

Her er det P-avgift, som brukes til å dekke opp litt av kostnadene ved opparbeidelsen.

Langs veien til Nyksund møter man dessuten flere skilt der det oppfordres til å vipps en skjerv til veien.

Håpet er jo fast dekke på hele strekningen, samt enda bedre sikring og fjellrensk i tiden fremover.