Tettet vask kostet 300.000

Mandag kveld den 26. juni gjorde noen hærverk ved Sortland barneskole. Ved å tette sluker og avløp i en vask, mens vannet rant, oppstod en stor skade. Regningen lyder på 320.000 kroner.

Denne vasken var årsak til vannskadene (foto: skaderapport).

Tirsdag morgen den 27. juni oppdaget man vannskadene ved et av byggene til barneskola på Sortland.

Noen hadde tatt seg inn i bygget og satt på vannet i en vask inne på toalettet ved skolekjøkkenet.

Samtidig var avløpet tettet med papir, slik at vasken rant over og vannet fløt utover i gulvet.

Kommunens ansatte startet arbeidet for å begrense skadene straks dette ble oppdaget.

Brannvesenet kom også med vannsuger og hjalp til med opprydding.

Det ble dessuten satt inn avfuktere, men likevel var skadene store gjennom to etasjer.

Saken er anmeldt til politiet, men foreløpig ikke løst.

Noen hadde tatt seg inn i bygget, uten at sensorene på dørene har gitt utslag.

Uansett ble skadene rettet til skolestart og regninga foreligger nå.

Til sammen kostet det 321.000 kroner å utbedre vannskadene, både i 1. etasje og underetasjen.

Gjensidige forsikring har tatt ansvar og kommunen må dermed kun dekke en egenandel på 50.000 kroner.

I tillegg til denne vannskaden er det nylig rettet skader fra annet hærverk også.

Flere vinduer ble i sommer knust på Lamarka skole, Sortlandhallen og barneskola.

Kostnaden for dette er ikke helt klar, men selve vinduene har prislapp på ca 22.000 kroner.

Også her er det levert anmeldelse, og politiet har bedre spor i denne saken på grunn av videokamera.

Overvåkningen viser at det trolig er to unge gutter som har stått bak ruteknusing.

Hærverket skjedde lørdag 15. juli, i tidsrommet mellom fire og fem på ettermiddagen.

Det ble knust ett vindu på barneskolen og ett vindu i idrettshallen.

Ved Lamarka skole ble det knust tre vindu og ei dobbeltdør.

Hærverkene i sommer har dermed medført kostnader for langt over 350.000 kroner.