Nordlaks overtar paller

Når laks skal sendes ut i verden blir pakkene alltid plassert på en trepall, før lastebilene starter frakten. Nordlaks er storforbruker av paller og overtar nå selv fabrikken for dette i Vesterålen.

Driftsleder i Nordpall, Ivan Hansen, og driftsdirektør i Nordlaks Produkter AS, Tomas Tømmerås (foto: Nordlaks).

Nordlaks har inngått avtale med Nordpall AS og Gulle Eiendom AS om å overta pallefabrikken Nordpall fra starten av oktober.

Alle ansatte får tilbud om fast ansettelse i Nordlaks Produkter AS.

– Vi er trygge på at dette blir en god løsning for pallefabrikken, både når det gjelder arbeidsplassene og kundene, sier daglig leder i Gulle Eiendom AS, Finn Hansen.

De ansatte på pallefabrikken ble orientert denne uka.

– Vi er glade for at fabrikken blir en del av Nordlaks, slik at tilbudet i regionen vil bestå, sier nåværende driftsleder i Nordpall, Ivan Hansen.

Nordlaks overtar både bygningen og selve pallevirksomheten.

Selskapet Nordpall AS omsatte i fjor for vel 13 millioner og endte med et underskudd på 4 millioner.

Året før var omsetningen 18 millioner og et regnskap i balanse.

Pallefabrikken produserer omkring 200.000 paller i løpet av et år.

Nordlaks vil drifte pallefabrikken videre som en integrert del av den øvrige virksomhetene innen slakteri og videreforedling i Nordlaks Produkter AS på Børøya.

– Vi vil ta godt imot dem i Nordlaks og gjøre overgangen så smidig som mulig, sier driftsdirektør i Nordlaks Produkter, Tomas Tømmerås.

Nordlaks har vært pallefabrikkens største kunde, men fabrikken har også en rekke andre kunder i regionen og i øvrige deler av Nord-Norge.

Nordlaks vil fortsatt satse på salg av paller til andre virksomheter og ser klare synergier med kassefabrikken som ble startet tidligere i år.

På sikt er planen å også selge fiskekasser til eksterne kunder.

– Nordlaks ser frem til å bygge videre på det gode grunnlaget som har vært bygd opp i Nordpall over mange år.

Vi håper og tror at Nordpalls faste kunder blir med videre over til Nordlaks og planlegger med stabile leveranser i overgangsfasen, sier Tømmerås.