Tilbake til rådhuset

Ny ordfører i Hadsel blir trolig Kjell Børge Freiberg. Han representerer nå Høyre og var også ordfører i perioden 2007 til 2015. Høyre, Venstre og MOS har funnet sammen i en avtale.

Kjell-Børge Freiberg kommer tilbake til Hadsel rådhus (portrettfoto: Høyre).

Tirsdag ble det klart at kabalen om ledelse av Hadsel i de kommende 4 årene trolig er avklart.

Det betyr også at de tre med flest antall personstemmer under valget, kommer i sentrale posisjoner.

Ørjan Robertsen fra Melbu og omegn samarbeidsliste (MOS) vil få en plass i formannskapet.

Han fikk aller flest personlige stemmer i valget, men blir altså ikke ordfører.

MOS-lista fikk størst oppslutning med 21% av stemmene.

Til tross for dette blir det altså frontfigur for Høyre, Kjell-Børge Freiberg, som blir ordfører.

Høyre fikk 18% av stemmene og begge listene vil få 5 plasser i kommunestyresalen.

Venstres Arne Ivar Mikalsen blir varaordfører, etter at partiet hans gjorde et godt valg med 12,6% av stemmene.

Høyre, Venstre og Melbu og Omegn Samarbeidsliste får til sammen 13 plasser i kommunestyret (av 25).

De har nå hatt samtaler om et mulig samarbeid, men den politiske plattformen er ennå ikke helt klar.

MOS får 2 plasser i formannskapet, fremgår det av skissen som er fremlagt.

Partiene skal nå drøfte dette forslaget formelt, før endelige avstemming kommer.

Senterpartiet ble «taperen» i årets valg, med halvering av både stemmer og antall plasser i kommunestyret.

Arbeiderpartiet gjorde heller ikke noe godt valg i Hadsel.

Kjell-Børge Freiberg representerer altså nå Høyre, mens han tidligere var sentral i FrP.

Under et fylkesstyremøte i Nordland Fremskrittsparti den 5. november 2021 ble Freiberg ekskludert fra partiet.

Årsaken er ikke kjent, men det var trolig anklage om at han hadde «lekket» er dokument til media.

Freiberg stilte seg uforstående til eksklusjonen og årsaken til denne, men valgte å ikke påklage vedtaket.

Han har tidligere vært statssekretær og minister i Olje- og energidepartementet fra 2015 til 2019 for FrP.