Kan bli privat museum

Eierne av Sortland hovedgård, familien Ellingsen, vil kanskje åpne museum i det historiske bygget. Det blir da underetasjen og hovedplanet som blir museum, mens resten beholdes som bolig.

Sortland hovedgård kan bli privat museum (arkivfoto).

Sortland by har i dag ikke noe tradisjonelt museum, innenfor historiske bygninger.

Museum Nord har en avdeling i Kulturfabrikken, men dette fremstår mer som et utsalg og visningsrom.

Nå kan en av byens eldste bygninger, hovedgården, kanskje bli åpnet som et privat museum.

Bygget ble reist en gang på 1850-tallet av brødrene Abel og Christoffer Ellingsen.

Etter dette begynte utviklingen av stedet Sortland, til det man kjenner i dag.

Bygget er altså ca 170 år gammelt og har vært brukt som bolig uavbrutt i denne tiden.

– Deler av bygningen brukes allerede i dag som privat museum, forteller Geir Abel Ellingsen til Vesterålnytt.

Her oppbevares gamle møbler og inventar tilknyttet gården og familiebedriften.

Sortland sentrum ca år 1895, med butikk og bakeri nedenfor hovedgården (fotograf ukjent).

– Vi planlegger på sikt å kunne gjøre noen mindre tilpasninger av arealene, slik at museumsdelen kan bli mer tilgjengelig.

Dette for eksempelvis å kunne ha arrangementer tilknyttet historie og kultur.

Vi ser nok for oss å drive dette i egen privat regi.

Nærmere rundt form og innhold må vi komme tilbake til, da vi er helt i startsfasen med planene, sier Ellingsen.

Prosjektet er noe man jobber med å realisere på litt lengre sikt.

Noen bygningsmessige tiltak må gjennomføres, og en del søknader til kommunen må bli godkjent.

Andre og tredje etasje i gården skal fortsatt bli brukt som bolig, slik det er i dag.

Sortland hovedgård er godt synlig midt i bybildet, når tilreisende passerer rundkjøringen i sentrum.

Gården fremstår som meget velholdt, selv om bygningene altså er svært gamle.

Sortland gård har i dag ca 10.000 dekar eiendom, som dekker både utmark og innmark omkring byen.

Familien Ellingsen er fortsatt sentral i driften av ulike forretninger og næringsbygg, slik det har vært i mer enn 200 år.