Øver i tunnelkrise

Tirsdag blir det en stor felles kriseøvelse i Sørdalstunnelen på Lofast, i et samarbeid mellom Statens vegvesen og nødetatene. Veien blir stengt en periode og da må ferga Melbu-Fiskebøl brukes.

Bildet er fra en tidligere øvelse på E10 Lofast, da i tunnelen under Sløverfjorden (foto: Gøran Sofienlund, Statens vegvesen).

Skal du kjøre til eller fra Lofoten tirsdag ettermiddag den 23. oktober, kan du vurdere å utsette eller fremskynde kjøreturen, alternativt ta turen via fergesambandet Fiskebøl-Melbu. Hele ettermiddagen blir Sørdalstunnelen åsted for en kriseøvelse.

Dette er en stor øvelse som involverer mye personell og en masseskade med buss i tunnelen. I tillegg til personell fra Statens vegvesen og driftsentreprenøren involverer øvelsen brannvesen fra kommunene Kvæfjord, Sortland, Lødingen og Vågan. Politi og ambulanse stiller fra kommunene Vågan og Sortland.

I tillegg deltar personell fra bilbergingsselskap, Trondarnes folkehøgskole, politistudenter fra Vesterålen og Lofoten og busselskapet Boreal, samt at vegtrafikksentralen i Mosjøen overvåker og styrer mange av systemene i tunnelen.

– Mellom klokken 16.30 og 20.00 på denne tirsdagen vil tunnelen være stengt for all trafikk. Vi setter ut trafikkdirigenter i rundkjøringen ved Gullesfjord og ved avkjøringen til fergeleiet på Fiskebøl, slik at vi får informert de som kommer kjørende og gi de en mulighet til å velge omkjøring via ferge, sier Kjell Agnar Mikalsen i Statens vegvesen.

Han er brannvernleder i Statens vegvesen i Midtre Hålogaland, og har ansvaret for å sørge for å gjennomføre en rekke øvelser i tunnelene rundt omkring i regionen. I tillegg til praktiske øvelser har Vegvesenet også gjennomført teoretisk opplæring med nesten alt brannpersonell i Midtre Hålogaland, samt at det er gjennomført en rekke skrivebordsøvelser.

– Vi skal gjøre dette så effektivt vi kan, men for å gjennomføre dette må vi stenge tunnelen i en periode, forklarer Mikalsen. Dette vil påføre trafikantene en del ulemper, men tunnelsikkerhet er viktig for Statens vegvesen og Mikalsen håper på forståelse for at det må øves med nødetatene.

– Det skjer heldigvis færre ulykker i tunneler enn på vegene, men når uhellet først er ute er ulykkene vi ser ofte mer alvorlige. Brann og ulykker inne i tunneler er en stor utfordring for nødetatene og derfor er det veldig viktig å øve på dette, forklarer Mikalsen.

– Det vi skal øve på nå er et skrekkscenario for oss som jobber med slikt. Får vi en slik stor ulykke i tunnel, så vil det kreve innsats fra mange ulike aktører. Derfor er det viktig at vi involverer alle disse nå, slik at de får mulighet til å øve på sin rolle og at vi får avdekket hva som fungerer godt og hvor vi må gjøre det bedre, sier Mikalsen.

E10 Sørdaltunnelen er den lengste tunnelen i Lofastsambandet med sine 6334 meter. Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) i tunnelen er 1030 kjøretøy i døgnet. Meldinger fra politiet tyder på at enkelte bilister holder stor fart i tunnelen, noe som gjenspeiler at flere er blitt tatt i fartskontroll.