Flere mobbe-saker vist

NRK Dagsrevyen hadde lørdag et nytt innslag fra Sortland der mobbing i skolen var fokus. Her kom det også frem en ny sak og flere andre har via Facebook fortalt om enda flere tilfeller.

William Rosenvinge var intervjuet av NRK om mobbing i skolen og møtte igjen en av sine gamle skolekamerater. -Det var et røft miljø, slår begge fast (foto: skjermdump NRK-TV).

Innslaget på Dagsrevyen fredag om en tidligere elev går til sak mot Sortland kommune, er blitt mye omtalt. NRK fulgte opp dette med et lengre innslag i Lørdagsrevyen, der man intervjuet flere personer med bakgrunn fra Sortland.

Maya Daljord er mor til William Rosenvinge og hun forteller til NRK at sønnen ikke fortalte hjemme hva som egentlig skjedde. Han hadde imidlertid ikke lyst til å gå på skolen og var ikke spesielt utadvendt i denne perioden. Familien forstod derfor ikke situasjonen.

NRK arrangerte møte med en av Williams tidligere klassekamerater som nå sier at han ikke skjønner hva som som egentlig foregikk. -Det var nok et litt ekstremt miljø, og det er forferdelig at det har gått slik inn på deg, sier Kristian Lind Edvardsen i samtale med William i innslaget hos NRK.

-Mentaliteten var nok at man skulle være litt brå og tøff i trynet, sier Kristian og henviser til miljøet på fiskebruk i tidligere tider.

Oppvekstsjef i Sortland, Erik Strand, sier at det er vondt å høre disse historiene. Kommunen har imidlertid så langt ikke godtatt kravet om erstatning på vel 2 millioner, og saken ender trolig for Vesterålen tingrett i januar.

Under innslaget i NRK lørdag forteller nå også Renate Høybakk (34) om mobbing ved Holmstad skole. Hun vurderer også å gå til rettssak mot kommunen, etter langvarig mobbing der ingen grep inn. -Jeg føler at jeg ikke har fått den utdanningen jeg trenger og at det er årsaken til at jeg har slitt økonomisk, forteller hun. Renate har derfor fått stor gjeld.

En annen som via Facebook forteller om alvorlig mobbing er Raimo Melbøe. -Kommunen var totalt fraværende da jeg fikk min skolehverdag og utdanning ødelagt på grunn av grov mobbing ved Sortland ungdomsskole på 90-tallet. Flere av mine søsken opplevde det samme og sliter i dag med senskader, forteller Raimo.

Begge disse vurderer å ta saken videre mot Sortland kommune og det kan altså flere stevninger enn det som nå er kommet fra William Rosenvinge.

I tillegg til disse tre er det 4-5 andre som har fortalt til Vesterålnytt at de enten selv eller har nære i familien som har vært alvorlig mobbet i Sortland-skolen.

Sakene som nå er avdekket har ført til stort engasjement på Facebook, der man fritt kan kommentere nyhetene som legges ut. Hos NRK Nordland er det over 500 som har kommentert med symbol, mens 67 har kommentert med ord. Alle uttrykker sympati og støtte for William.

Vår sak på Vesterålnytt er delt mange ganger og 22 har kommentert med ord hva de mener om saken. Dette er åpenbart et tema som mange kjenner til og reagerer sterkt på.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo har kommentert saken overfor Bladet Vesterålen. -Først av alt vil jeg si at det ikke skal forekomme mobbing! Vi skal ha nulltoleranse, og jeg beklager sterkt opplevelsen vedkommende har hatt i skolen, sier ordfører Bjørkmo.

Samtidig understreker hun at forholdene ligger langt tilbake i tid. -Det er beklagelig dersom det er skjedd og det ikke er oppdaget eller tatt tak i, men det veit jeg ingenting om. Samtidig tror jeg på at han har hatt sin opplevelse. Han fortjener å få sin sak behandlet på riktig måte, sier Bjørkmo til BLV.no.

Ordføreren forteller at politikerne i Sortland vil få en orientering om denne saken i neste møte i formannskapet.