Øker høyde i tunnel

Innvendig høyde i Ryggedalen tunnel vil bli øket til 4,5 meter, som er viktig for trailerne.  Ordfører i Bø, Sture Pedersen, er svært fornøyd med at fylket har etterkommet dette ønsket.

Bedre høyde i Ryggedalen tunnel (foto: NFK/Irene R. Skaue).

Nordland fylkeskommune vil under oppgraderingen av Ryggedalstunnelen også øke høyden på tunnelen.

Bø kommune dekker 25 prosent av kostnadene.

– Vi er svært fornøyd med at vi gjennom prosessen har fått gjennomslag for å øke høyden i tunnelen, sier Bø-ordfører Sture Pedersen.

Vi tar en fjerdedel av kostnadene, på et fylkesvegprosjekt. Men det gjør vi fordi dette er eneste innfartsåren til kommunen.

Høyden på tunnelen er svært avgjørende for en effektiv varetransport til og fra Bø, sier ordføreren.

Pedersen hevder det har vært en krevende politisk prosess å finne løsninger.

Nå har formannskapet i Bø valgt at man går økonomisk inn i det viktige tunnel-prosjektet.

– Vi har rett og slett fått gjennomslag for en fornuftig argumentasjon.

Når fylkesrådet ønsker å ta hele Nordland i bruk, så ser vi dette i praksis, når de skjønner hvor viktig dette er for Bø kommune.

Fylkesråd Monika Sande innrømmer at et våkent næringsliv og aktive politikere har vært med på å påvirke prosjektet til også å øke høyden i tunnelen.

Ryggedalstunnelen er en av de første av totalt 26 fylkesveg-tunneler som skal oppgraderes i Nordland.

Sande skjønner at ekstraarbeidet med å øke høyden, kan skape forventninger til samme utbedringer i andre tunneler.

– Dette må vi vurdere i hvert enkelt tilfelle. Ryggedalstunnelen stiller i en særstilling som eneste innfartsport langs veg inn til kommunen.

Jeg er svært glad for at kommunen nå også går med i spleis for å få dette til, underbygger Sande.

Tunnelen som nå økes fra en skiltet høyde på 4,10 meter til 4,40 meter, vil få en reell høyde på 4,51 meter.

Det ekstra arbeidet vil forlenge prosjektet med halvannen måned.

– Standarden på nye tunneler i dag er på 4,60. Dette vil imidlertid ikke være mulig uten å bryte opp støpte fundamenter i tunnel-åpningene.

Dette er ikke anbefalt ut fra grunnforholdene, og ville i tillegg gjort kostnadsnivået svært mye høyere og anleggsperioden veldig mye lengre.

Løsningen vi har kommet til er uansett en svært god løsning for framtiden, avslutter fylkesråd Monika Sande.