Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Tidenes satsing

Politikerne i Sortland vedtok i dag tidenes investering i skole og idrett. En milliard kroner tenkes brukt på nybygg i Lamarka, over fem meter dyp myr. To barneskoler blir slått sammen.

Lamarka barneskole skal bli til kommunal barnehage om noen år.

Som ventet fant politikerne i Sortland sammen i skolesaken. AP gikk sammen med Høyre, FrP og Rødt, og dannet et solid flertall i kommunestyret.

Dermed er det bestemt at ny felles barneskole for byen skal bygges i Lamarka, 600 meter fra dagens skole der.

520 elever skal samles under ett tak. Det gjelder elever fra Kleiva i sør til Jennestad i nord.

Dagens Lamarka skole skal deretter bygges om til en stor kommunal barnehage.

Lykkentreff og Vestmarka barnehager vil da bli borte, noe som kan spare 5-10 millioner i driftsutgifter.

Når Sortland og Lamarka barneskoler slåes sammen, sparer kommunen også noen millioner.

Dermed mener man det er penger nok til å bygge en ny idrettshall i Lamarka, like sør for Blåbyhallen.

Ny barneskole er faget rosa her, ny idrettshallen rødlig og Blåbyhallen selvsagt blå.

Nye Lamarka skole vil trolig koste 450 millioner kroner.

En ny idrettshall er anslått å koste opp mot 200 millioner.

Basseng skal også komme her, og da øker prisen med ytterligere 350 millioner kroner.

Kostnadene er ennå bare anslag og med galopperende priser i byggebransjen er sluttsummen helt åpen.

Uansett sluttsum kan man slå fast at politikerne i Sortland gjorde et historisk vedtak i dag.

Aldri før har man klubbet igjennom et prosjekt av denne størrelsen i Vesterålen.

Tiden vil vise om de ti tusen innbyggerne i Sortland makter å dekke renter og avdrag på investeringene.

Sortland kommune har allerede en milliard i gjeld, etter byggingen av Kulturfabrikken og mange andre prosjekt.

Nytt basseng er imidlertid skjøvet ut i tid, kanskje 7-8 år, før det blir realisert.

Deretter kan Sortlandshallen bygges om til turnhall, kanskje om 10 år.

En ny hall ved Strand skole er strøket fra planene til Sortlands politikere, etter oppfordring fra Kulturfabrikken og idrettsrådet.