Gigantskolene kommer

Tiden for små bygdeskoler ser ut til å være forbi. Sortland planlegger et nybygg for 600 elever, men det blir bare halvparten så stort som Norges største gigantskole på Fjellhamar.

To milliarder kroner koster anlegget på Fjellhamar (foto: Arkitektkontoret GASA as).

Debatten går heftig i Sortland foran møtet i kommunestyret torsdag. Der vil avgjørelsen komme om ny barneskole i byen.

Alternativene er helt ny stor skole i Lamarka, eller nybygg like ved dagens barneskole i byen.

Alternativet om å beholde dagens Lamarka skole får neppe flertall, selv om lærerne ved Lamarka ønsker dette.

Ny felles barneskole skal gi årlig besparelse på opp mot 10 millioner kroner.

Flere har i debatten advart mot å bygge en så stor skole som til 600 elever.

Dette skal etter sigende da bli Nord-Norges største barneskole.

Ser man litt lenger sør i landet, så er nå Norges aller største barneskole i ferd med å sluttføres.

Lørenskog kommune investerer over 2 milliarder kroner i ny skole for hele 1.200 elever.

Med i prisen får man ny idrettshall og ny svømmehall.

Fjellhamar barneskole skal være ferdig i løpet av året og tas i bruk til høsten.

Prosjektet i Lørenskog likner mye på Sortlands prosjekt, bare dobbelt så stort.

Byggingen skjer på leirgrunn og er ganske utfordrende. Sortland skal bygge på dyp myr.

Ved Fjellhamar blir det både idrettshall og svømmehall nesten «vegg-i-vegg».

Det samme kan bli resultatet på Sortland, slik stemningen nå er i det politiske miljø.

Flertallet med Høyre og AP i Sortland vil samle skole, hall og basseng i Lamarka.

Lamarka har plass til ny skole (grønt) og ny hall (oransje), sør for Blåbyhallen.

Dette betyr at Senterpartiet i Sortland blir helt overkjørt og avtalen fra forrige valg brytes.

Da var man enige om å beholde dagens skolestruktur.

Elever fra Kleiva i sør til Jennestad i nord vil trolig om få år ha en helt ny skolehverdag, med base i Lamarka.

Et flunkende nytt bygg. Kanskje Nord-Norges største barneskole.

Prislapp for hele Lamarka-prosjektet blir trolig omkring 1 milliard kroner.

Da tar man med ny flerbrukshall og nytt basseng.

Lørenskog kommune vedtok sitt prosjekt for to år siden og prislappen på 2,1 milliarder ville trolig vært mye høyere i dag.

Lørenskog kommune har ca 35.000 innbyggere, mens Sortland har ca 10.000.