Trenger en million

Inntektene til Blåbyhallen kom uheldig ut under koronaen. Nå trenger driftsselskapet 1,2 millioner fra Sortland kommune, som ettergivelse av gjeld og dekning av underskudd.

Blåbyhallen på Sortland trenger en million fra kommunen snarest (arkivfoto).

Fra mars 2020 til inntil nylig har inntektene for Blåbyhallen vært under det normale. Koronatiltak har mye skyld for dette.

Sortland kommune har i denne perioden utsatt innkreving av «låneavdrag» med til sammen 833.000 kroner.

Underskuddet på driften er dessuten samlet nå til 407.000 kroner.

Daglig leder i Sortland Idretts- og Fritidspark AS, Bernt-Åge Johnsen, ber kommunen ettergi dette.

Til sammen er det snakk om vel 1,2 millioner kroner.

Situasjonen for driftsselskapet er såpass anstrengt at her har kommunen neppe noe valg. Kommunen er hovedaksjonær.

– Fra slutten av februar i år er vi tilbake til en normalsituasjon med stor aktivitet i aldersgruppen 6-16 år både på fotball og friidrett, forteller Johnsen.

– Skolene våre er også tilbake for fullt. Det samme gjelder noen av våre barnehager.

Ulike bedriftslag har også startet opp trening og det bookes flere større arrangementer.

Dette er positivt med tanke på folkehelsen og bidrar også til inkludering blant barn og unge.

Vi ser i så måte positivt på fremtiden både på vegne av idretten og SIF, sier Bernt-Åge Johnsen.

Inntektene til hall-selskapet var i 2019 på vel 3,9 millioner, mens det sank til 2020 til 3,6 millioner.

Begge årene endte med underskudd og egenkapitalen er kraftig i minus nå.

Hallen eies av kommunen, mens driftsselskapet Sortland Idretts- og Fritidspark AS betaler 2,5 millioner i årlig «kapitalbidrag».

På den annen side får hallen årlig tilskudd fra Sortland kommune på over en halv million.

Lag og foreninger, skoler og bedrifter, samt private, betaler for bruken av hallen til sine arrangement.