Nytt kryss på Strandskog

Tredje forslag til nytt kryss på Strandskog er lagt frem. Krysset mellom Vesterålsgata og Steirovegen må ha en stor omlegging før det nye kjøpesenteret kan åpnes. Nytt forslag viser også en penere fasade.

Strandskogkryssingen

Hele 3 øyer skal anlegges i vegbanen på det nye krysset, for at trafikken skal kanaliseres riktig og fotgjengere skal kunne gå trygt over vegen her. De gule feltene viser de påtenkte trafikkøyene, slik planleggerne og Vegvesenet nå vil ha det utformet.

Krysset er allerede i dag mye trafikkert og har til tider litt kø og ventetid i rushet. Når det så kommer to nye store butikker på Strandskogjordet, med trailere som skal kjøre til og fra, må krysset oppgraderes betydelig. Den lengste øya blir 60 meter lang, mens den andre blir 40 meter. Om disse skal bygges opp eller bare merkes i vegbanen, er ikke opplyst eller vedtatt ennå. Fortsatt er forslaget utformet slik at innkjøringen til Byggmakker og Caravan-butikken blir blokkert, som så må lage en ny veg på sjøsiden av sine bygg.

I dagens utgave av Sortlandsavisa krever eierne av Biltrend, Byggmakker og de andre eiendommene her at Sortland kommune skal koste den nye vegen langs sjøen. Dette blir en kommunal veg, i motsetning til Vesterålsgata som eies av Nordland fylke. Ordfører Tove Mette Bjørkmo sier at grunneierne her trolig må betale av del av prosjektet, men inviterer til samtale og forhandlinger om dette. Også Nordland fylke blir trukket med i dette, ettersom det er fylkesvegen som nå plutselig blir stengt for disse eiendommene.

Når det gjelder prosjektet på Strandskogjordet ser det ut til at dette skal gå igjennom, slik det nå er fremlagt. Et par av naboene er intervjuet og sier de ikke vil fremme noen protest. Kjøpesenteret blir opptil 12 meter høyt, men skal graves såpass mye ned i bakkant at det «bare» kommer 4 meter over bakkeplan her. Det er ellers ikke kommet innsigelser til prosjektet, annet enn kravene fra Statens Vegvesen om en omlegging av krysset.

Coop Extra

Slik ser Petter Bogen arkitektkontor for seg at fasaden på Extra Bygg vil fremstå. Om denne skissen følges blir det ikke Coop-merke å se, ettersom Extra begynner å profilere seg som en egen merkevare-kjede. Legg merke til «drive in» for byggevare-kunder, som skal kunne kjøre inn og laste på hengerne under tak, før man kjører ut på andre siden.

Planene som er lagt frem nå betyr både nabovarsel og 2.gangs utlysning av prosjektet. Om det ikke kommer nye innsigelser og protester, vil trolig hele prosjektet kunne bli vedtatt og klarert i Sortland kommune tidlig på høsten. Coop har tidligere sagt at man håper byggearbeidet kan komme i gang før vinteren, slik at butikkene her kan åpne i 2017.

Mange andre nye industri- og forretningsbygg på Sortland er satt opp med metallisk grå fasade. Sortland kommune bad arkitekten finne en annen løsning på Strandskog, og nå har man altså godtatt dette og ser ut til å ville legge trepanel på utsiden, med lys brun farge. De røde inngangsportalene vil ellers vises godt i landskapet.